Ansluta företaget till TRR

Omställningsavtalet - som innehåller omställningsstödet och avgångsersättning, AGE - kan ses som en försäkring. Vi står i ständig beredskap att rycka ut när företag och medarbetare behöver vår hjälp. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Som arbetsgivare får du hjälp och stöd vid uppsägningar. Vi har till exempel en utbildning för chefer och en för fackligt förtroendevalda om det svåra samtalet inför uppsägningar.

De uppsagda får rådgivning och stöd för att hitta en ny försörjning. Omställningsstödet får man i upp till två år. För den som på nytt blir uppsagd på grund av arbetsbrist har vi ett efterskydd som gäller i fem år.

Den som har fyllt 40 år och arbetat minst fem år sammanhängande i ett TRR-anslutet företag kan få ett kompletterande inkomstskydd, avgångsersättning, AGE.

Vad kostar det att vara ansluten till TRR?

Anslutet företag betalar en avgift baserad på lönesumman för tjänstemän. Företag som är medlemmar i arbetsgivarförbund i Svenskt Näringsliv eller i Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) eller IDEA betalar 0,3 procent av lönesumman. För företag anslutna genom hängavtal är avgiften 0,7 procent.

FORA har TRRs uppdrag att debitera avgifterna.


  • Ge omdöme
Material