Anslutning utanför Svenskt Näringsliv

För det företag som inte är medlem i Svenskt Näringsliv, Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) eller IDEA går det att teckna hängavtal.

I samband med att ett företag tecknar hängavtal med ett PTK-förbund ansluts företaget automatiskt till Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet. TRR handlägger ärendet efter de regler som överenskommits mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Bland annat innebär detta att anslutning normalt beviljas från och med det datum som hängavtalet träffades.

Vill du veta mer?

Om du har frågor så kontakta oss gärna på telefon 08-406 91 00.


  • Ge omdöme
Material