Välja annan leverantör

Företag som använder egen personal för att hjälpa övertaliga till nytt arbete – eller som anlitar en annan leverantör av omställningsstöd än TRR – kan få ett engångsbelopp av TRR. Detta stöd sker enligt § 13 i Omställningsavtalet.

Paragraf 13 i omställningsavtalet

Beloppets storlek är 23 000 kronor för hela året 2014. Beloppet avser heltidsanställda och anpassas för deltidsanställda. Pengarna kan bara användas till kostnader för omställningsarbete.

För att få ut engångsbeloppet måste företaget träffa en lokal överenskommelse om att inte använda TRRs omställningsstöd. Valet av en annan leverantör kan göras för en eller flera personer i ett företag. Ange i överenskommelsen vilka personer, inklusive personnummer, den gäller. Företaget kan använda olika leverantörer vid sidan av TRR.

En del företag vill låta den uppsagde välja att få omställningsstöd av TRR eller någon annan leverantör. I den lokala överenskommelsen måste i sådana fall anges vilka personer som ska få omställningsstöd av annan leverantör än TRR.

Överenskommelsen måste träffas innan omställningsarbetet påbörjas. 

En komplett ansökan ska innehålla:

 • den lokala överenskommelsen, kompletterat med namngivna personer samt personnummer
 • angivelse av företagets plusgiro-, bankgiro- eller bankkontonummer för utbetalning av engångsbeloppet
  (Obs! Utbetalning sker inte till vald leverantör) 
 • Individuella ansökningar 

Ansökan skickas till:
TRR Trygghetsrådet
Maria Mårtensson
Box 162 91
103 25 Stockholm.

Ansökan måste ha kommit in till TRR inom två år från avgångstidpunkten.

Om den individuella ansökningsblanketten inte kan sändas in samtidigt som den lokala överenskommelsen, ska det på ansökningsblanketten anges att företaget valt en annan leverantör av omställningsstöd. 

Ersättning betalas ut till företaget när anställningen upphört.

Om ett företag väljer en annan leverantör än TRR är huvudregeln att en lokal överenskommelse träffas enligt ovan.

 

Paragraf 14 i omställningsavtalet

Om det däremot inte går att träffa en lokal överenskommelse kan en enskild medarbetare ansöka om att få en annan leverantör av omställningsstöd. Det sker då enligt § 14 Omställningsavtalet och under förutsättning att:
 • någon av de lokala parterna har motsatt sig att träffa en lokal överenskommelse med företaget (enligt § 13)
 • hjälpen avser åtgärder som gör det lättare att få nytt arbete

Omställningsstöd som beviljas på detta sätt ersätts med maximalt 
23 000 kronor, plus moms. Ersättningen utbetalas då till leverantören av omställningsstöd.

En komplett ansökan ska: 

 • vara underskriven av arbetstagaren
 • innehålla besked om att någon av de lokala parterna motsatt sig att träffa lokal överenskommelse. Beskedet ska i första hand vara skriftligt
 • innehålla information om vilka åtgärder som ska genomföras, vem som ska göra detta och  vad kostnaderna blir
 • innehålla information om leverantörens firma med kontaktuppgifter
 • innehålla individuell ansökan

Efter det att TRR meddelat godkännande av annan omställningsleverantör kan fakturering göras till TRR.
Kontakta Maria Mårtensson för mer information, telefon 020-877 877 ansokan@trr.se

Ansökan måste ha kommit in till TRR inom två år från avgångstidpunkten. Ansökan skickas in till samma adress som ovan.


 • Ge omdöme
Material