Därför ska du välja TRR

TRR har nästan 40 års erfarenhet av hur man praktiskt genomför ett förändringsarbete – med hänsyn till alla inblandade parter.

Under de senaste tio åren har TRR stöttat drygt 20 000 företag och 174 000 personer vid omställningar. 9 av 10 av de aktivt arbetssökande som TRR har stöttat har gått vidare till ett likvärdigt eller bättre arbete. 

Stöd till tjänstemän och arbetare

TRR arbetar med omställning och ger företag och fack möjligheten att arbeta med en enda leverantör för alla uppsagda – tjänstemän och arbetare. Stödet till arbetare erbjuds via vårt dotterbolag, Startkraft.

TRR Rekrytering

Genom vår tjänst TRR Rekrytering kan du också få stöd när du vill rekrytera. Genom vårt stora nätverk av arbetssökande kan vi snabbt och kostnadsfritt föreslå kandidater som matchar dina önskemål.

TRRs tjänster är förbetalda

Vår verksamhet finansieras genom omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Det innebär att ditt företag redan har betalat all den rådgivning som dina medarbetare behöver. Omställningsavtalet innebär även att TRR står lika mycket på företagets som på medarbetarens och fackets sida.

  • Vi har nästan 40 års erfarenhet av omställningsarbete
  • Vi arbetar som en långsiktig partner
  • Vi är specialister på det vi gör – stöd till privatanställda tjänstemän
  • Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att coacha tjänstemän
  • 9 av 10 uppsagda hittar nytt jobb
  • 7 av 10 får lika bra eller bättre lön på sitt nya arbete
  • 8 av 10 får en lika bra eller bättre befattning

  • Ge omdöme
Material