TRR i korthet

TRR arbetar med omställning och stöttar såväl medarbetare som chefer och fackliga företrädare. Vi finns över hela landet.

Vi ger företag och fack möjligheten att arbeta med en enda leverantör för alla uppsagda – tjänstemän och arbetare. Stödet till arbetare erbjuds via vårt dotterbolag, Startkraft.

I och med att TRRs verksamhet finansieras via Omställningsavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv är våra tjänster redan betalda.

Krav för omställningsstödet

Om en medarbetare har arbetat i minst ett år på ett företag  som är anslutet till TRR (arbetstid minst 16 timmar/vecka) och är uppsagd på grund av arbetsbrist, kan hon eller han få stöd av oss. För att kunna få omställningsstöd ska medarbetaren vara tillsvidareanställd vid uppsägningen.

Medarbetaren kan även få stöd om han eller hon lämnar företaget utan en uppsägning från arbetsgivaren. Orsaken ska dock vara att det är arbetsbrist och hon eller han ska lämna företaget på arbetsgivarens initiativ. Just nu finns en tillfällig ändring i omställningsavtalet, läs mer om den här.

Personlig rådgivare

TRRs viktigaste uppgift är att på ett engagerat och professionellt sätt stötta tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och söker ny sysselsättning. Den personliga rådgivaren vägleder vidare i yrkeskarriären.

För dig som är arbetsgivare och chef finns gedigen erfarenhet att hämta hos våra rådgivare. Via utbildning och seminarier får du konkret stöd i chefsrollen.

TRR har 180 rådgivare som finns spridda över hela Sverige. De har lång praktisk erfarenhet av övertalighetsarbete och uppsägningar. Den genomsnittliga arbetslivserfarenheten är drygt 20 år och fler än 80 procent av våra rådgivare har tidigare haft personalansvar.

Efterskydd

TRR har ett så kallat efterskydd för medarbetare som blir uppsagda också från sitt nya arbete. Det innebär att medarbetaren har möjlighet att återknyta kontakten med sin TRR-rådgivare. Efterskyddet gäller i fem år från sista anställningsdatum. Förutsättningen är att också den nya uppsägningen sker på grund av arbetsbrist.


  • Ge omdöme
Material