Så fungerar AGE

Din AGE baseras på den lön du hade när du blev uppsagd. Beräkningen utgår från den inkomstrelaterade a-kasseersättningen och tillsammans ger ersättningen från a-kassan och AGE-skyddet cirka 70 procent av din tidigare lön. Detta gäller under de sex första ersättningsmånaderna. Därefter får du totalt cirka 50 procent av din tidigare lön.

Den lön som din AGE beräknas på ska vara densamma som din pensionsgrundande lön enligt ITP-planen (tjänstepensionen). Det betyder att din AGE baserar sig på samma grundlön och lönetillägg som ITP-pensionen, med undantag för delar som rör semester, till exempel semestertillägg.

Kompensation för a-kassans karensdagar ges inte.

Du som inte är medlem i a-kassan får också AGE. Stödet beräknas då på samma sätt som om du hade haft a-kassa.

Löneförändringar under uppsägningstiden kan leda till en särskild prövning av vilken lön som ska ligga till grund för din AGE.

Om du har varit sjuk, haft tillfälliga anställningar, varit föräldraledig, haft semester eller haft andra pauser i arbetssökandet skjuts beslutet om nästa AGE-belopp fram motsvarande tid.

Du kan få maximalt 200 000 kronor i ersättning under en sexmånadersperiod.

Sjukersättning eller pension

Du får inte AGE om du har full sjukersättning eller pension. Månaden innan du fyller 65 år upphör stödet från TRR och det gäller även avgångsersättningen. Om du till exempel fyller 65 år den 10 juni, får du avgångsersättning till och med den 31 maj.

Vid deltidsarbetslöshet

Om du är deltidsarbetslös får du AGE för den del av arbetstiden som du är arbetssökande. Du får inte ersättning om du endast blir kortvarigt arbetslös (under en månad) eller om du är arbetslös mindre än 20 procent av din tidigare arbetstid.

Om du har frågor om avgångsersättning, AGE, är du välkommen att maila till oss.

Vad tycker du om informationen på den här sidan? Besvara vår enkät.


  • Ge omdöme
Material