Ditt CV

Ditt främsta marknadsföringsverktyg när du söker en tjänst eller startar eget företag är ditt CV. Här bjuder vi på bra tips och två av våra CV-mallar. När du blir klient hos oss får du tillgång till ännu fler verktyg och övningar kring ditt CV på TRR Online.

Innehållet i ditt CV

Ditt CV är det främsta marknadsföringsverktyget när du söker en tjänst eller startar eget företag. Du ska betona dina styrkor och kompetenser samt precisera hur du har bidragit till resultat och förändringar. Ju mer konkreta resultat du kan visa på, desto bättre.

Utöver yrkeserfarenhet tar du gärna upp privata engagemang som gett dig relevant kompetens och lite information om dig privat också. Alla dessa delar ger en mer komplett bild av vem du är.

Tillsammans med ditt CV skriver du en ansökan, i vilken du ytterligare kan lyfta fram sådant du tycker är särskilt viktigt för det sökta jobbet.

Layout

När du utvecklar ett CV med tydlig struktur visar du omtanke om läsaren och får samtidigt själv möjlighet att lyfta fram det som är viktigt för dig. Ge mest utrymme för det som är relevant för tjänsten du söker.

Det absolut viktigaste är att ditt CV är lättläst. Tydliga typsnitt är till exempel Times New Roman storlek 12 och Arial storlek 11. Fet stil är bra att använda när du vill betona något, som till exempel din befattning.

Språk och skrivtips

Mottagaren har antagligen många CV:n att gå igenom och måste därför snabbt få en uppfattning om din bakgrund och lämplighet för den aktuella tjänsten. Därför behöver du få med så mycket som möjligt med så få ord som möjligt.

Stavfel, dubbla mellanslag, uteblivna kommateringar och andra misstag drar ned helhetsintrycket av ditt CV. Ofta är rekryterare mycket uppmärksamma på dessa småfel.

 • Tänk på mottagaren när du skriver
 • Skriv så kortfattat du kan med korta meningar
 • Välj dina ord väl och formulera enkelt
 • Var konkret och tydlig
 • Ta bort citattecken – de behövs nästan aldrig
 • Framhäv dina prestationer
 • Utelämna eventuella misslyckanden
 • Stavningsgranska hela dokumentet
 • Dubbelkolla att tidsperioderna stämmer
 • Sidnumrera ditt CV: 1(2), 2(2) och så vidare
 • Undvik parenteser och ovanliga förkortningar

 • Ge omdöme
Material