Tips om branscher för framtiden

2012-02-27

Biomedicinsk analytiker, datavetare eller kemist är några av utbildningarna att satsa på de kommande åren.

För den som ska välja högskoleutbildning ger Sacos rapport Framtidsutsikter en fingervisning om vad som gäller på arbetsmarknaden några år framåt. 2016 spås biomedicinsk analytiker, datavetare, kemist, naturvetare inom arbetsmiljö, psykolog, statistiker och ytterligare ett tiotal högskoleutbildningar vara bristyrken. Men prognoserna kan aldrig bli mer än kvalificerade gissningar, påpekar Eva Oscarsson, Sacos arbetsmarknadsexpert. Omvärlden förändras snabbt, men rapporten ger ändå en indikation till den som står i valet och kvalet. (DN.se)

  • Ge omdöme
Kommentarer
Material