Pressmeddelanden

TRR presenterar aktuell arbetsmarknadsstatistik kvartalsvis. Här kan du exempelvis läsa om hur tjänstemän fick sitt nya jobb, inom vilken bransch de fick jobbet och om lönen var högre eller lägre.

2014-04-10
Antalet tjänstemän i Västra Götaland som söker TRRs stöd har minskat jämfört med samma period föregående år, men inte så mycket som TRR räknat med. Nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän får nytt ...
2014-04-10
Antalet tjänstemän i Stockholm som söker TRRs stöd har minskat jämfört med samma period föregående år, men inte så mycket som TRR räknat med. Nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän får nytt jobb m ...
2014-04-10
Antalet tjänstemän i Skåne som söker TRRs stöd har minskat jämfört med samma period föregående år, men inte så mycket som TRR räknat med. Nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän får nytt jobb men f ...
2014-04-10
Antalet tjänstemän som söker TRRs stöd har minskat jämfört med samma period föregående år, men inte så mycket som TRRs prognos. Nio av tio aktivt arbetssökande tjänstemän får nytt jobb men fler får lä ...
2014-01-22
Fler än åtta av tio – 83 procent – av de aktivt arbetssökande tjänstemännen i Östergötland fick nytt jobb under 2013, men antalet uppsägningar har ökat kraftigt.  
Material