TRR Trygghetsrådets arbetsmarknadsstatistik för 2011 hela riket

2012-01-26

Företagen allt försiktigare med att anställa
– Trots det går nio av tio uppsagda tjänstemän vidare till nytt jobb

 

Under 2011 har nio av tio, 85 %, av de aktivt arbetssökande tjänstemän som lämnat TRR fått nytt arbete. Förra året sökte cirka 3 000 färre uppsagda tjänstemän TRRs stöd, 11 907 personer jämfört med 14 862 år 2010. Året startade med en mycket god arbetsmarknad för privatanställda tjänstemän. Under det sista halvåret har den positiva trenden bromsat in.

TRR Trygghetsrådet, som ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, stöttar uppsagda tjänstemän till nytt arbete. TRR har undersökt hur det gick för de 14 363 tjänstemän som gick vidare i karriären under det gångna året.

– Vi ser nu att det går trögare att komma ut i jobb. I dag tar det nästan sju månader för de aktivt arbetssökande tjänstemännen att få nytt arbete, vilket är en månad längre jämfört med för ett år sedan, säger Carl-Gustaf Leinar, VD för TRR.

Inför 2012 höjer TRR därför prognosen på antalet tjänstemän som förväntas söka stöd av TRR till 14 500 personer.

50-plussarna är vinnare på arbetsmarknaden

Under senaste året har andelen uppsagda tjänstemän hos TRR i åldersgrupperna 50 år och äldre som fått arbete ökat med sex procentenheter, från 34 procent 2010 till 40 procent 2011. År 2009 var motsvarande siffra 28 procent.

– Det är glädjande att vi kan se en så tydlig positiv utveckling som visar att företagen i tilltagande utsträckning efterfrågar erfaren arbetskraft. Kompetens slår ålder, säger Carl-Gustaf Leinar.

Mindre företag bromsar in

Särskilt de mindre företagen, med färre än 50 anställda, har blivit försiktigare med att anställa. År 2011 har tre procentenheter lägre andel av de sökande som fått nytt jobb rekryterats av mindre företag, 42 procent jämfört mot 45 procent föregående år.

Av de tjänstemän som har fått ny anställning har 46 procent rekryterats av ett företag med fler än hundra anställda, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med 2010.

Internet allt viktigare vid jobbsökande

Fortfarande är kontaktnätet det viktigaste sättet att få ny anställning och 58 procent av de uppsagda tjänstemännen fick nytt jobb via kontakter. Det är två procentenheter lägre jämfört med samma period föregående år. Minskningen har pågått sedan 2009 då 65 procent fann nya jobbet med hjälp av kontakter. Trenden är densamma i stora delar av landet, i 16 av 21 län minskar andelen som uppger att de har fått jobb via kontakter jämfört med 2010.

Däremot ökar internet som väg till det nya jobbet, från 18 procent 2010 till 20 procent 2011.

- De traditionella kontaktvägarna minskar till förmån för nätet. Allt fler hittar sitt nya jobb via exempelvis sociala medier, säger Carl-Gustaf Leinar.

Av de 14 363 aktivt arbetssökande tjänstemän som TRR har stöttat under 2011:

  • fick 78 procent en ny anställning
  • startade sju procent eget företag
  • valde fyra procent att påbörja längre studier

Service- och tjänstesektorn rekryterar flest

Service- och tjänstesektorn är den sektor som liksom förra året rekryterar flest tjänstemän. Bland dem som gick vidare till en ny anställning fick tolv procent jobb inom service- och tjänstesektorn. Tio procent vardera fick anställning i verkstad och metall eller offentlig sektor. Det är en minskning, för verkstad och metall med en procentenhet, från elva till tio, samt motsvarande ökning för offentlig sektor, från nio till tio procent.

Ytterligare pressmaterial

På TRRs hemsida, www.TRR.se, under menyn "Press" finns länsvis statistik samt pressbilder.

För ytterligare information kontakta

Ann-Sofi Sjöberg
Informationschef TRR
08-406 91 05
0708-67 60 24
ann-sofi.sjoberg@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har nära 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 230 medarbetare på drygt 40  platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Läs mer om TRR

  • Ge omdöme
Kommentarer
Material