Vi tar hjälp av cookies för att TRR.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår

Välja annan leverantör än TRR

Om företaget inte vill nyttja TRRs tjänster kan de välja en annan leverantör. Möjligheten att välja regleras i Omställningsavtalet.

Om företaget vill välja en annan leverantör kan det välja att plocka ut ett engångsbelopp från TRR, beloppet är för närvarande 25 900 kronor för heltidsanställda. Pengarna kan bara användas till kostnader för omställningsarbete.

Möjligheten för företag att välja leverantör regleras i Paragraf 13 och möjligheten för medarbetare att välja annan leverantör regleras i Paragraf 14.

Om arbetsgivaren väljer annan leverantör

  • För att få ut engångsbeloppet måste arbetsgivaren träffa en lokal överenskommelse med facket om att inte använda TRRs omställningsstöd.
  • Överenskommelsen måste träffas innan omställningsarbetet påbörjas.
  • Valet av en annan leverantör kan göras för en eller flera personer.
  • I överenskommelsen ska arbetsgivaren ange vilka personer, inklusive personnummer, den gäller.
  • Företaget kan använda flera olika leverantörer istället för TRR.
  • En del arbetsgivare vill låta den uppsagde välja att få omställningsstöd av TRR eller någon annan leverantör. Det måste i sådana fall anges vilka personer som ska få omställningsstöd av annan leverantör än TRR.

Gör så här

  1. Meddela TRR att ni har valt en annan leverantör
  2. Gör en ansökan till TRR för de uppsagda

Meddela TRR att ni har valt en annan leverantör

Den lokala överenskommelsen, förhandlingsprotokoll eller liknande, ska skickas till TRR och ska innehålla:

  • namngivna personer samt personnummer
  • uppgifter om arbetsgivarens plusgiro- eller bankgirokonto för utbetalning av engångsbeloppet (Obs! Utbetalning sker inte till vald leverantör).

Skicka eller mejla meddelande om annan leverantör till:
TRR Trygghetsrådet
Maria Mårtensson
Box 162 91
103 25 Stockholm
E-post: ansokan@trr.se

Ansökan till TRR

Individuella ansökningar ska göras av både arbetsgivaren och den uppsagde. Ansökan måste ha kommit in till TRR inom två år från den uppsagdes sista anställningsdag.

Om ansökan för den uppsagde inte kan skickas in samtidigt som den lokala överenskommelsen, ska det anges i fritextfältet i ansökan att företaget valt en annan leverantör av omställningsstöd.

Utbetalning av ersättning

Ersättning betalas ut till arbetsgivaren när anställningen har upphört.


Skriv ut Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet