Avgångsersättning (AGE) från TRR

Avgångsersättning (AGE) är ett ekonomiskt komplement till a-kassan som du kan få om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

Grundkrav för att få ersättning

För att ha rätt till AGE måste vissa grundkrav vara uppfyllda. Du måste

 • ha en månadslön på minst 21 100 kr brutto.
 • vara över 40 år.
 • ha arbetat i minst fem år på företag som är anslutet till TRR.
 • vara arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

AGE i korthet

 • Lön under 21 100 täcks av a-kassa

  Avgångsersättning (AGE) är en ekonomisk ersättning som komplement till a-kassan. Om din månadslön vid sista dagen med lön var lägre än 21 100 kr täcks minst 70 procent av den tidigare lönen av a-kassan. Då betalas ingen AGE ut.

 • AGE fyller på upp till 70 procent

  Om du hade en månadslön över 21 100 kr så täcker a-kassan mindre än 70 procent av den tidigare lönen. Då täcker AGE återstående belopp upp till 70 procent.

 • AGE om du inte är med i a-kassan

  Om du inte är med i en a-kassa beräknas AGE-beloppet som om du ändå vore det under förutsättning att du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Denna situation kan även uppstå för företagare som inte får ersättning från a-kassan.

 • AGE och inkomstförsäkring

  Hos många fackförbund ingår inkomstförsäkring i avgiften, den täcker ofta upp till 80 procent av tidigare lön. Då ersätter AGE upp till 70 procent och inkomstförsäkringen läggs ovanpå.

 • Ersättningstiden varierar

  Första sex månaderna får alla en ersättning upp till 70 procent. Därefter kan personer mellan 45-59 år få AGE i ytterligare sex månader upp till 50 procent av tidigare lön. Personer mellan 60-65 år kan få ytterligare 12 månader med en ersättning på upp till 50 procent.

AGE är ett komplement till din a-kassa, men du har rätt till AGE även om du inte är med i a-kassan. Ersättningen beräknas då på samma sätt som om du hade haft a-kassa.

Din AGE baseras på den pensionsgrundande lön din arbetsgivare har anmält att du har vid sista anställningsdag. Tillsammans täcker ersättningen från a-kassan och AGE cirka 70 procent av din tidigare lön under de första sex månaderna med ersättning. Efter sex månader får du cirka 50 procent av din tidigare lön. Detta gäller om din lön överstiger 29 500 kr och om du är 45 år eller äldre vid sista anställningsdagen.

När du skickar in din ansökan gör vi en bedömning om du har rätt till AGE. Det är viktigt att du fyller i alla dina anställningar för att vi ska kunna bedöma om du har rätt till AGE.

Det här gäller för AGE

 • Om du har varit sjuk, haft tillfälliga anställningar, varit föräldraledig, haft semester eller andra pauser i arbetssökandet skjuts beslutet om nästa AGE-belopp fram motsvarande tid.
 • Om du har full sjukersättning får du inte AGE.
 • Du kan få AGE fram tills att du går i pension eller till och med månaden innan du fyller 65 år.
 • Om du är deltidsarbetslös får du AGE för den tid av arbetstiden som du är arbetssökande under förutsättning att du är arbetssökande minst 20 procent av tiden.
 • Som egenföretagare har du möjlighet att få AGE i sex månader. Om ditt företag är vilande har du rätt att få AGE om a-kassan godkänt dig som arbetssökande.
 • Du kan maximalt få 200 000 kronor i AGE under en sexmånadersperiod.
 • Tiden du får AGE börjar räknas när du har rätt till a-kassa. Om du inte har a-kassa börjar tiden räknas från och med den dag du står till arbetsmarknadens förfogande förutsatt att din anställning är avslutad.

Vem får AGE?

 1. Företaget där du har varit anställd måste vara anslutet till TRR.
 2. Du är uppsagd på grund av arbetsbrist. Det innebär att det ska vara en uppsägning enligt LAS, förhandlad mellan företag och fack. Om du i stället väljer att avsluta anställningen genom en så kallad frivillig överenskommelse mellan dig och företaget har du inte rätt till AGE men kan ha rätt till omställningsstöd/rådgivning.
  OBS! TRRs styrelse har beslutat om ett tidsbegränsat tillägg till avtalet som ger rätt till AGE även i de fall där tjänstemannen slutat genom en överenskommelse med företaget och inte en förhandlad uppsägning på grund av arbetsbrist. Denna ändring har nu blivit permanent. Läs mer om ändringen.
 3. Du har fyllt 40 år den dag anställningen upphör (sista dagen med lön) och arbetat i minst fem år på företag som är anslutet till TRR (arbetstid minst fem timmar/vecka).
 4. Du söker arbete och ska vara anmäld till Arbetsförmedlingen.
 5. Du har haft en lön på minst 21 100 kronor per månad. Om du har en lägre lön kompenserar a-kassan 70 procent eller mer av den tidigare lönen. Då ersättningsnivån sänks till 50 procent, efter sex månader, krävs en månadslön på 29 500 kronor och att du är över 45 år för att få fortsatt AGE.

Fullständig information om reglerna kring AGE hittar du i Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Ersättningstid

Ålder

Ersättning betalas ut under


40-44 år

6 månader (cirka 70%) vid lön på minst 21 100 kr

45-59 år

6 månader (cirka 70%)
+ 6 månader (cirka 50%) vid lön på minst 29 500 kr

60-65 år

6 månader (cirka 70%) + 12 månader (cirka 50%) vid lön på minst 29 500 kr

Procenttalet anger ersättningsnivå i förhållande till tidigare lön och är summan av a-kassa och AGE.

Ålder avser den ålder du hade sista dag med lön från din arbetsgivare.

Månaden innan du fyller 65 år upphör stödet från TRR och det gäller även avgångsersättningen. Om du till exempel fyller 65 år den 10 juni, får du avgångsersättning till och med den 31 maj.

Räkneexempel

Om du till exempel är över 45 år och har en pensionsgrundande månadslön på 30 000 kronor blir dagpenningen från a-kassan 680 kronor/dag. A-kassan har ett maxtak som i dag ligger på 680 kr per dag för den som har en lön över 18 700 kr.

AGE-belopp för de första sex månaderna (130 dagar)

Räkneexempel:

 • 6 månader x 30 000 kr x 70% = 126 000 kr
 • Avdrag för 130 dagar med a-kassa à 680 kr (-88 400 kr)
 • AGE-belopp 1 = 37 600 kr

Fortsatt AGE-belopp för dig som är över 45 år och har en lön på minst 29 500 kr

Räkneexempel:

 • 6 månader x 30 000 kr x 50% = 90 000 kr
 • Avdrag för 130 dagar med a-kassa à 680 kr (-88 400 kr)
 • AGE-belopp 2 = 1 600 kr

Utbetalning

AGE beslutas för sex månader i taget. Om beloppet för de sex månaderna är 6 000 kronor eller lägre betalas summan ut som ett engångsbelopp. Om summan är högre än 6 000 kronor delas det upp på tre utbetalningar. Den första utbetalningen görs omedelbart, den andra görs efter två månaders arbetslöshet och den tredje görs efter fyra månaders arbetslöshet. Utbetalningen sker i förskott från och med den första dagen utan anställning.

Utbetalningar sköts av Swedbank. Om du redan har ett konto hos Swedbank och vill att pengarna ska sättas in där behöver du inte göra någonting. Om du vill ha dina pengar till ett bankkonto i en annan bank kan du göra på två sätt.

 • Kontakta något av Swedbanks kontor för att få en automatisk överföring till ett annat konto.
 • Har du e-legitimation anmäler du ditt konto i svensk bank på ett säkert sätt från Swedbanks hemsida.

Om banken skulle sakna dina kontouppgifter får du en utbetalningsavi.


Skriv ut Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet