TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Välja annan leverantör än TRR

Arbetsgivare som inte vill använda TRRs tjänster kan välja en annan leverantör.

Möjligheten att välja en annan leverantör än TRR regleras i Omställningsavtalet. Oavsett vem som tar initiativ till val av annan leverantör, eller om en eller flera medarbetare berörs, kommer valet av leverantör hanteras på följande sätt:

Arbetsgivare och fack kommer överens

Arbetsgivare och fack kommer överens om att en annan omställningsleverantör än TRR ska anlitas. Överenskommelsen ska vara undertecknad av arbetsgivare och förtroendevald från ett PTK-förbund. Möjligheten för företag att välja leverantör regleras i Omställningsavtalets §13.

Om parterna inte kommer överens

I de fall arbetsgivaren och facket inte kommer överens har den uppsagda möjligheten att välja en annan leverantör, enligt Omställningsavtalets §14. TRR behöver då ett intyg som visar att parterna, det vill säga arbetsgivare och PTK-förbund, inte har kommit överens.

Bakgrunden till att ärendet hanteras i den här ordningen är att alla parter ska vara införstådda med vad ett val av en annan leverantör än TRR innebär:

  • Den uppsagda går miste om TRRs rådgivning och efterskydd för rådgivning.
  • TRR har inget kvalitets- eller granskningsansvar för den andra aktörens leverans av omställningsstöd.
  • Ansvaret för val av annan leverantör övergår helt på den anställda om företag och fack inte har lyckats träffa en överenskommelse.

Ersättning och utbetalning

Arbetsgivare som väljer en annan leverantör kompenseras med ett engångsbelopp från TRR, som TRRs styrelse fastställer från år till år. Datum för lokal överenskommelse mellan arbetsgivare och fack, avgör vilket belopp som gäller.

För närvarande är engångsbeloppet 33 600 kronor för en heltidsanställd. För deltidsanställda anpassas beloppet.

Ersättningen, som enbart kan användas till kostnader som rör insatser i samband med omställning, betalas ut till arbetsgivaren när anställningen har upphört.

Så här gör du

Ansökan om att välja annan leverantör än TRR sker i två steg. TRR behöver först få in den lokala överenskommelsen, signerat av facket och arbetsgivaren. Detta för att TRR ska hinna registrera uppgifterna innan ansökan från arbetsgivaren och den uppsagde inkommer.

Steg 1

Skicka in den lokala överenskommelsen till TRR där följande framgår:

  • Vald omställningsleverantör.
  • Personnummer och namn på uppsagda medarbetare som valt annan leverantör än TRR.
  • Uppgifter om arbetsgivarens plusgiro- eller bankgirokonto för utbetalning av engångsbeloppet.
  • Om parterna inte kommer överens om att använda annan leverantör men den uppsagda medarbetaren önskar detta, behöver du som arbetsgivare skriftligen informera TRR om att parterna inte har enats.

E-post: kontakt@trr.se

Adress:
TRR 
AGE-sektionen
Box 162 91
103 25 Stockholm

Steg 2

Skicka in en ansökan om omställningsstöd och avgångsersättning för den uppsagdas räkning till TRR.

Observera att den uppsagde ska göra en egen ansökan.

Ansökan ska vara TRR tillhanda inom två år från den uppsagdes sista anställningsdag.

Kontakt

Har du frågor som rör val av annan omställningsleverantör än TRR, kontakta oss på telefonnummer 020-877 877 eller via mejladressen kontakt@trr.se

 

Dokument

Avgångsersättning (AGE) regleras av
Omställningsavtalet

Kompletterande kollektivavtal 2019-01-08