TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Ansök om stöd till uppsagd

När ett företag säger upp personer på grund av arbetsbrist eller sjukdom, ska både arbetsgivaren och den uppsagda ansöka till TRR. Vi behandlar ansökningarna när båda har kommit in.

För att få rådgivning hos TRR ska den uppsagda ha arbetat i minst tolv månader under en sammanhängande tid på företaget, minst 16 timmar per vecka och vara tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället. Den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, det som rättsligt sett kallas för personliga skäl, kan få stöd av oss om uppsägningsbeskedet lämnats efter den 1 januari 2019.

 För att få del av vårt ekonomiska tillägg, Avgångsersättning (AGE), ska medarbetaren vara minst 40 år och arbetat fem år under en sammanhängande tid på ett TRR-anslutet företag. Läs om våra fullständiga villkor för AGE. Arbetsgivaren ska ansöka för alla medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Det gäller även dem som redan har fått ett nytt jobb. Annars gäller inte TRRs efterskydd. För arbetsgivare finns två ansökningsalternativ. Enskild ansökan för varje medarbetare eller en ansökan för flera medarbetare samtidigt via filuppladdning. Alternativ tvåanvänds i regel vid mer omfattande uppsägningar.

Så fungerar ansökningsprocessen

  1. Du som arbetsgivare loggar in med BankID eller lösenord och börjar med att skapa ett konto om det är första gången du ansöker till TRR. Bekräfta din e-postadress.
  2. Skapa ditt TRR-uppdrag. Du anger här uppgift om grunden för uppsägningen och lägger till kontaktuppgifter till HR och fackförbund.
  3. När du har sparat ditt TRR-uppdrag lägger du till en eller flera medarbetare. Du kommer att behöva ange löneuppgifter och lämna upplysningar om anställningen.
  4. När du har lagt till de medarbetare som ska anmälas till TRR skickar du in ansökan.
  5. Om den medarbetare du ansöker om stöd för har skapat ett användarkonto på TRR.se kan ansökan bedömas och beslut meddelas.

Varför ska jag lägga till kontaktuppgifter till fackförbund?

För att styrka att uppsägning på grund av arbetsbrist har ägt rum ska du som arbetsgivare ange e-postadress till det lokala fackliga ombudet som varit med vid förhandling. Den fackliga kontaktpersonen får då en kännedomsupplysning via e-post om att ansökan till TRR har skickats in.

I sex av arbetsgivarförbunden kan man vara medlem utan att "koppla in" kollektivavtalen. Då har man ändå alltid Omställningsavtalet (TRR) med automatik men inga andra kollektivavtal. Företaget kan i det fallet vända sig till någon av PTK-förbundens regionala eller centrala företrädare. Exempel på PTK-förbund är Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.

Anger du som arbetsgivare överenskommelse eller sjukdom som orsak till anställningens upphörande kan du välja att inte ange en facklig kontaktperson. I detta fall prövas endast rätten till omställningsstöd men inte till avgångsersättning (AGE). Om du anger en facklig kontaktperson ska hen kunna bekräfta att man varit delaktig i överenskommelsen och kan styrka att sjukdom eller arbetsbrist är orsak till anställningens upphörande. I detta fall prövas både rätten till omställningsstöd och avgångsersättning (AGE).

Ansök i tid

Arbetsgivaren kan ansöka till TRR när medarbetaren har blivit uppsagd eller riskerar att bli det. Ansökan ska komma in till TRR senast två år efter den uppsagdas sista anställningsdag.

Ansök till TRR

Val av annan leverantör

Möjlighet finns för dig som arbetsgivare att välja en annan omställningsleverantör än TRR för din eller dina uppsagda medarbetare. Även om arbetsgivaren väljer en annan leverantör har medarbetaren dock fortfarande rätt till AGE och efterskydd för AGE. Efterskydd för rådgivning från TRR gäller däremot inte.