TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Så stöttar TRR arbetsgivare

TRR stöttar tjänstemän i privat sektor som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Vi stöttar även fackligt förtroendevalda och arbetsgivare som genomför omställning.

TRR  är en icke vinstdrivande stiftelse med över 40 års erfarenhet av omställningar. TRR initierades 1974 av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Vi stöttar 35 000 företag med cirka 950 000 medarbetare i samband med omställningar.

Företagets medarbetare behöver inte vara medlemmar i facket för att ta del av TRRs tjänster, men företaget måste vara anslutet till något av förbunden inom Svenskt Näringsliv.

Se om ditt företag är anslutet

TRRs stöd till arbetsgivare

  • Rådgivning när ditt företag står inför omställning – kan ske per telefon eller under besök på arbetsplatsen. Vi stöttar från första indikationen på att en omställning kan bli aktuell tills uppsägningen är genomförd.
  • Kompetensutveckling i form av seminarier kring omställning – både öppna och specialutformade för ledningsgrupp, chefer och HR-personal.
  • Broschyrer och annat informationsmaterial som du kan ladda ner eller beställa
  • Tjänsten TRR Matchning när ditt företag behöver rekrytera.

TRRs stöd till uppsagda 

TRR stöttar uppsagda till nytt jobb eller vid start av företag. Vårt mål är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt. Vårt stöd till uppsagda består av två delar: rådgivning och avgångsersättning (AGE). Stöd beviljas till dem som uppfyller villkoren för stöttning från TRR

Sedan den 1 januari 2019 stöttar TRR även personer som sagts upp på grund av sjukdom. Då gäller att du lämnat besked om uppsägning efter den 1 januari 2019 och den uppsagde ska ha accepterat uppsägningen. Det vill säga att dom inte planerar att driva någon rättslig process angående uppsägningen.

Om företaget inte vill nyttja våra tjänster för den uppsagdes räkning, går det att välja en annan leverantör än TRR

Stöd till arbetsgivare


Rådgivning

Rådgivning

Gå upp

Varsel

Varsel

Gå upp

Uppsägning

Uppsägning

Gå upp

Matchning

Matchning

Gå upp

Lär dig mer

Lär dig mer

Gå upp