Vi tar hjälp av cookies för att TRR.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår

Så stöttar TRR arbetsgivare

TRR stöttar tjänstemän i privat sektor som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Men vi stöttar även fackligt förtroendevalda och arbetsgivare som genomför omställning. 

TRR  är en icke vinstdrivande stiftelse med 40 års erfarenhet som ägs av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Vi stöttar 35 000 företag med cirka 950 000 medarbetare i samband med omställningar. Företagets medarbetare behöver inte vara medlemmar i facket för att ta del av TRRs tjänster, men företaget måste vara anslutet till något av förbunden inom Svenskt Näringsliv.

Se om ditt företag är anslutet

TRRs stöd till arbetsgivare

  • Rådgivning när ditt företag står inför omställning – kan ske per telefon eller under besök på arbetsplatsen. Vi stöttar från första indikationen på att en omställning kan bli aktuell tills uppsägningen är genomförd.
  • Kompetensutveckling i form av seminarier kring omställning – både öppna och specialutformade för ledningsgrupp, chefer och HR-personal.
  • Broschyrer och annat informationsmaterial som du kan ladda ner eller beställa
  • Tjänsten TRR Matchning när ditt företag behöver rekrytera.

TRRs stöd till uppsagda 

TRR stöttar uppsagda till nytt jobb eller vid start av företag. Vårt mål är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt. Vårt stöd till uppsagda består av två delar: rådgivning och avgångsersättning (AGE). Stöd beviljas till dem som uppfyller villkoren för stöttning från TRR

Om företaget inte vill nyttja våra tjänster för den uppsagdes räkning, går det att välja en annan leverantör än TRR

Stöd till arbetsgivare


Rådgivning

Rådgivning

Gå upp

Varsel

Varsel

Gå upp

Uppsägning

Uppsägning

Gå upp

Rekrytering

Rekrytering

Gå upp

Lär dig mer

Lär dig mer

Gå upp


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet