Vi tar hjälp av cookies för att TRR.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår

Frågor och svar för arbetsgivare

Här hittar du frågor och svar om TRR, om hur du ansöker till oss samt hur omställningsstöd och avgångsersättning (AGE) fungerar.

Välj ämne

Om företaget är medlem i Svenskt Näringsliv, IDEA eller har tecknat hängavtal med ett PTK-förbund är det anslutet till TRR.

Du kan också söka på företagets organisationsnummer


 • TRRs stöd anpassas till den uppsagdas behov. Stödet till en enskild person begränsas inte av ett visst kostnadsbelopp.
 • TRR ger resultat – 9 av 10 klienter får en ny anställning inom sex månader.
 • Vi är en icke vinstdrivande stiftelse med mer än 40 års erfarenhet av omställning för tjänstemän.
 • Vi erbjuder tidigt stöd till fackligt förtroendevalda, ledning och HR-personal redan innan omställningen är ett faktum.
 • Vi stöttar uppsagda upp till två år och det ingår ett efterskydd i fem år.
 • En TRR-klient som säger upp sig från nya jobbet inom tolv månader är välkommen tillbaka till oss.

Ja, vissa tjänster går att köpa, men det beror på omständigheterna. För att få ett tydligt svar, kontakta oss.


Arbetsgivare som väljer en annan leverantör får ett engångsbelopp från TRR. Notera att det får följande effekter:

 • Den uppsagda går miste om TRRs rådgivning och efterskydd för rådgivning.
 • TRR har inget kvalitets- eller granskningsansvar för den andra aktörens leverans av omställningsstöd.
 • Ansvaret för val av annan leverantör övergår helt på den anställda om företag och fack inte har lyckats träffa en överenskommelse.

Läs mer om att välja annan leverantör


 • Rådgivning när företaget står inför omställning. Kan ske på telefon eller under besök på arbetsplatsen.
 • Stöd under hela processen. Från första indikationen på att en omställning kan bli aktuell tills uppsägningen är genomförd.
 • Kompetensutveckling i form av seminarier kring omställning. Både öppna och specialutformade för ledningsgrupp, chefer och HR-personal.
 • Tjänsten TRR Rekrytering när företaget behöver rekrytera.
 • Prenumeration på TRRs kundtidning OM Magasin.

Tips och råd för arbetsgivare i omställningsarbetetJa, vi kan påbörja rådgivningssamtal i en situation där företaget konstaterat arbetsbrist, men ännu inte tagit beslut om uppsägning. Vi utgår alltid från företagets specifika situation.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa till.


Alla tjänstemän på företaget, med undantag för vd, omfattas om företaget är anslutet till TRR.


Ja, det stämmer. I företag med medarbetaravtal omfattas dock alla medarbetare. TRRs dotterbolag Startkraft, stöttar uppsagda arbetare.


För att få rätt till stöd från TRR måste företaget omfattas av kollektivavtalet Omställningsavtalet. Det tecknar du genom ett medlemskap i något av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv eller IDEA. Du kan också teckna hängavtal med något av fackförbunden inom PTK.


Det beror på omständigheterna. Kontakta oss för mer information.


Nej, endast företag som har kollektivavtal kan vara anslutna till TRR. För mer information om kollektivavtal, kontakta arbetsgivarorganisationen inom Svenskt Näringsliv, alternativt tjänstemannafacket som finns representerat på ditt företag.


Anslutningen gäller från det datum företaget ansluts till ett arbetsgivarförbund, alternativt det datum ett hängavtal tecknats.


För företag som är med i en arbetsgivarorganisation är avgiften 0,3 procent av lönesumman för anställda tjänstemän. För företag som har hängavtal  gäller 0,7 procent av lönesumman.

Nedsatt avgift för företag från 1 januari 2019


Avgiften för anslutna företag är nedsatta under en period med 0,3 procent av lönesumman.


FORA har TRRs uppdrag att debitera företagens avgifter.


Arbetsgivaren och den uppsagda ansöker var och en för sig till TRR via ett
webbformulär

Kontakta oss gärna om du har frågor.


Ansökan måste ha kommit in till TRR inom två år från sista anställningsdatum, det vill säga sista dagen med lön.


Det kan ta upp till fem arbetsdagar. När TRR har behandlat ansökan får arbetsgivaren ett meddelande via e-post med information om TRRs beslut. Motsvarande information skickas även till den uppsagda.


Ja, eftersom medarbetaren då kan ta del av vårt efterskydd. Det innebär att hen har möjlighet att återvända till oss vid en eventuell framtida uppsägning på grund av arbetsbrist.

Efterskyddet för omställningsstöd gäller i fem år och för AGE i två år från sista anställningsdatum.

Läs mer om TRRs efterskydd


Anställningstiden på bemanningsföretaget och hos den nuvarande arbetsgivaren, räknas samman när vi bedömer om personen har rätt till stöd eller inte.


TRRs utbildningsseminarium Chefsrollen handlar om konsten att agera professionellt vid en omställning. Vid seminariet går vi igenom vad chefer ska tänka på, kommunicera och informera om vid en omställning.

Seminariet riktar sig i första hand till chefer som vill bredda sin kunskap kring omställningsprocessen.


Ja, det stämmer. Vid behov kan informationen även göras på engelska. Kontakta TRR och berätta om er situation och boka in ett eventuellt besök.

Telefon: 020-877 877
E-post: kontakt@trr.se • En personlig rådgivare som stöttar på vägen mot ett nytt jobb eller start av företag.
 • Tillgång till TRRs seminarier och gruppaktiviteter samt andra utbildningsinsatser.
 • Tillgång till onlinekurser eller andra mindre utbildningsinsatser.
 • Tillgång till TRR Online, ett arbetsverktyg för våra klienter.
 • Avgångsersättning (AGE) - ett komplement till a-kassan för den som uppfyller villkoren.

Om företaget är anslutet till TRR och medarbetaren har sagts upp från en tillsvidareanställning samt arbetat på företaget minst ett år kan hen få omställningsstöd/rådgivning av TRR i två år.

Den uppsagda medarbetaren kan också ha rätt till TRRs avgångsersättning (AGE).

Läs mer om villkoren för AGE


TRR Online är en lösenordsskyddad webbplats för uppsagda som är klienter hos TRR. På webbplatsen finns verktyg och tips som underlättar på vägen mot ett nytt jobb eller start av företag

Här kan klienter arbeta med övningar, få jobbtips, läsa aktuella nyheter om arbetsmarknaden och anmäla sig till olika seminarier och gruppaktiviteter.

På TRR Online kan klienter också administrera sina ekonomiska ersättningar från TRR.

Läs mer om TRR Online


Nej, endast uppsagda medarbetare som har en tillsvidareanställning kan få stöd av TRR.


Sedan den 1 januari kan TRR stötta medarbetare som sagts upp på grund av personliga skäl i samband med sjukdom. För att den som sagts upp på grund av sjukdom ska kunna få omställningsstöd av TRR ska hen ha godtagit uppsägningen och intygat att hen inte har för avsikt att driva någon rättslig process avseende ogiltighet eller skadestånd med anledning av uppsägningen. Detsamma gäller för överenskommelse som gjorts i samband med sjukdom. För att den uppsagde ska erhålla AGE måste hen vara arbetssökande och arbetsgivaren behöver ange en facklig kontaktperson som kan intyga att grunden för anställningens upphörande är sjukdom.


Nej, omställningsavtalet gäller bara för personer som har varit anställda ett år eller mer. I en del fall går det att köpa till vissa tjänster, men det beror på omständigheterna.

För mer information, kontakta oss.


Ja, om den uppsagda varit anställd i minst ett år på företaget kan hen få tillgång till TRRs omställningsstöd.


Medarbetare som blir uppsagda på deltid kan få omställningsstöd på deltid. Medarbetaren måste vara arbetslös minst 20 procent för att få omställningsstöd.


När en komplett ansökan har skickats in till TRR tar det upp till fem arbetsdagar innan medarbetaren får återkoppling via e-post. Den uppsagda kan då välja att själv ta kontakt med aktuell rådgivare, alternativt vänta tills hen hör av sig.


Nej. Däremot måste arbetsgivaren vara ansluten till TRR.


Avgångsersättning (AGE) från TRR är ett komplement till a-kassan för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl i samband med sjukdom, från ett TRR-anslutet företag. För att ha rätt till AGE måste vissa grundkrav vara uppfyllda.

Läs mer om grundvillkoren och se filmen om AGE


Förutom den fasta lönen, räknas ersättning som ingår i ITP2 - till exempel provision/tantiem, prestationsbonus, skift/jour/beredskap/OB samt fri kost/bostad.Den uppsagda måste ha fyllt 40 år och varit anställd i minst fem år för att ha rätt till TRRs ekonomiska stöd avgångsersättning (AGE). Hen ska också ha en månadslön på minst 27 100 kronor.

Läs mer om AGE