TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Frågor och svar för arbetsgivare

Här hittar du frågor och svar om TRR, om hur du ansöker till oss samt hur omställningsstöd och avgångsersättning (AGE) fungerar.

Välj ämne

Om företaget är medlem i Svenskt Näringsliv, IDEA eller har tecknat hängavtal med ett PTK-förbund är det anslutet till TRR.

Du kan också söka på företagets organisationsnummer


 • TRRs stöd anpassas till den uppsagdas behov. Stödet till en enskild person begränsas inte av ett visst kostnadsbelopp.
 • TRR ger resultat – 9 av 10 klienter får en ny anställning inom sex månader.
 • Vi är en icke vinstdrivande stiftelse med mer än 40 års erfarenhet av omställning för tjänstemän.
 • Vi erbjuder tidigt stöd till fackligt förtroendevalda, ledning och HR-personal redan innan omställningen är ett faktum.
 • Vi stöttar uppsagda upp till två år och det ingår ett efterskydd i fem år.
 • En TRR-klient som säger upp sig från nya jobbet inom tolv månader är välkommen tillbaka till oss.

Ja, vissa tjänster går att köpa, men det beror på omständigheterna. För att få ett tydligt svar, kontakta oss.


Arbetsgivare som väljer en annan leverantör får ett engångsbelopp från TRR. Notera att det får följande effekter:

 • Den uppsagda går miste om TRRs rådgivning och efterskydd för rådgivning.
 • TRR har inget kvalitets- eller granskningsansvar för den andra aktörens leverans av omställningsstöd.
 • Ansvaret för val av annan leverantör övergår helt på den anställda om företag och fack inte har lyckats träffa en överenskommelse.

Läs mer om att välja annan leverantör


 • Rådgivning när företaget står inför omställning. Kan ske på telefon eller under besök på arbetsplatsen.
 • Stöd under hela processen. Från första indikationen på att en omställning kan bli aktuell tills uppsägningen är genomförd.
 • Kompetensutveckling i form av seminarier kring omställning. Både öppna och specialutformade för ledningsgrupp, chefer och HR-personal.
 • Tjänsten TRR Rekrytering när företaget behöver rekrytera.
 • Prenumeration på TRRs kundtidning OM Magasin.

Tips och råd för arbetsgivare i omställningsarbetetJa, vi kan påbörja rådgivningssamtal i en situation där företaget konstaterat arbetsbrist, men ännu inte tagit beslut om uppsägning. Vi utgår alltid från företagets specifika situation.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa till.