TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Hitta talanger på speedintervju

Hitta rätt kompetens på TRRs speedintervju, som just nu hålls digitalt. Här träffar du kandidater från en mängd olika yrkesområden och branscher. Vi ser till att de matchar just dina behov.


TRRs speedintervjuer riktar sig till arbetsgivare med rekryteringsbehov. Här får du i korta digitala möten, träffa arbetssökande tjänstemän från den privata sektorn. Du kan sedan välja vem eller vilka du vill gå vidare med för en djupintervju.

För att matchningen ska bli så bra som möjligt görs ett första urval där våra arbetssökande tjänstemän, utifrån bakgrund och tjänster de söker, väljer vilka företag de vill träffa.

På TRRs speedintervjuer:

  • träffar du drivna talanger med rätt kompetens.
  • upptäcker du snabbt om personerna du träffar matchar just dina behov.
  • träffar du motiverade arbetssökande som är intresserade av ditt företag.
  • kan du marknadsföra ditt företag.

Så går det till

På speedintervjuerna träffar du arbetssökande tjänstemän som är knutna till TRR.

Speedintervjuerna arrangeras, i större och mindre omfattning, på en rad platser i landet. Vanligtvis äger aktiviteten rum i TRRs egna lokaler, alternativt i en lokal som vi bokat för det aktuella tillfället. Med anledning av den rådande pandemin sker alla aktiviteter nu digitalt.

Konceptet är enkelt. Kontakta oss om du är intresserad av att genomföra en speedintervju med våra kompetenta kandidater.

Telefon: 020-877 870
Adress: kontakt@trr.se


Sopra Steria: "Proffsigt arrangerat"

Efterfrågan på uppdaterad kompetens är hög inom företaget Sopra Steria som levererar konsulttjänster inom digitalisering och digital transformation. För att hålla jämn takt med rekryteringsbehovet har företaget provat TRRs speedintervjuer. Resultatet är över förväntan.

– Trots snabba möten får vi ändå en bra bild av personen, säger Petra Fekete, rekryteringskonsult på företaget Sopra Steria. Foto: Magnus Liam KarlssonEn speedintervju är en tuff situation för båda parter, men Petra Fekete tycker att det fungerar väldigt bra och framför allt, det ger resultat. Under tio minuter får kandidaterna chans att presentera sig för företagets representant. De inbjudna är arbetssökande tjänstemän som själva valt att träffa företaget.

– Trots snabba möten får vi ändå en bra bild av personen. Vi antecknar våra första intryck och var vi tror att personen skulle kunna passa in i vår organisation. Efteråt kontaktar vi alla och ber dem registrera sig i vår CV-databas. De vi är intresserade av direkt ser vi till att träffa igen ganska omgående, berättar hon.

Förberedda kandidater

Rekryteringsbehovet är stort och passar inte profilen i dag, kan den mycket väl passa imorgon. Kandidaterna från TRR står högt i kurs hos Petra Fekete och Sopra Steria:

– De har hög kompetens och erfarenhet som sällan finns tillgänglig på arbetsmarknaden. De vet vad de kan och har en positiv attityd.

Foto: Magnus Liam Karlsson