TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Chefsomställning

Chefsomställning riktar sig speciellt till chefer - på väg till nästa utmaning. Våra specialister på chefsomställning ger ett effektivt, professionellt och individuellt anpassat stöd. Utifrån vår långa erfarenhet av omställning vet vi att vår metod fungerar.

ChefChefsomställning är specialanpassad för mellanchefer och chefer på högre nivå. Deltagarna har en bakgrund som chef med personal-, resultat- och verksamhetsansvar samt ledningsgruppsarbete.

För att möta förväntningarna från deltagarna, levereras Chefsomställning av utvalda rådgivare. Samtliga har en bakgrund som chef med gedigen erfarenhet av ledarutveckling och chefsrådgivning samt relevanta nätverk.

Vår metod

Genom att metodiskt analysera nuläge, kompetens och sin arbetsmarknad, stärks deltagarna i arbetet att formulera ett personligt erbjudande och utforma en handlingsplan. Allt för att ta ännu ett steg i chefskarriären.

Deltagarna har också möjlighet att medverka i ett Chefsforum, där nya relationer över bolags- och branschgränser etableras. Här möts chefer och bygger nätverk och delar erfarenheter. Att få stöd att stärka det personliga varumärket och öka motivationen att söka nytt jobb eller starta företag är ett viktigt inslag på Chefsforum.

Kontakt

För mer information om Chefsomställning, kontakta:

Stockholm
Krister Aadde
Per Sundqvist

Göteborg
Tiina Peters

Malmö
Krister Sandström

Dokument

Läs mer om TRRs Chefsomställning, speciellt utformat för chefer på hög nivå:

För dig som söker nytt chefsjobb