Vi tar hjälp av cookies för att TRR.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår

Checklista vid omställningar

Inför en omställning är det mycket att tänka på. Vi har samlat några viktiga tips i en checklista.

 1. Diskutera i företagsledningen hur neddragningarna kan lösas på bästa sätt utifrån olika behov – medarbetarnas och företagets.
 2. Kontakta TRR om ni har behov av erfarenhetsutbyte, råd och stöd.
 3. Bilda en projektgrupp och bestäm vem som ska göra vad, vem som har ansvar för de olika delarna och vem som ska informera olika intressenter.
 4. Gör en tidplan och en kommunikationsplan för omställningen. Ta del av våra kommunikationstips till chefer.
 5. Gör en analys över kompetensnivån i företaget. Vad krävs framöver och vilken kompetens saknas?
 6. Lägg varsel och inled förhandlingar med fackliga representanter. Kom ihåg att meddela Arbetsförmedlingen om ni varslar fler än fem personer.
 7. Informera mycket längs hela förändringsprocessen:
  1. Vad innebär varslet?
  2. Hur ser tidplanen ut?
  3. Hur många berörs och vad erbjuder företaget till de berörda?
  4. TRRs rådgivare hjälper till med information och finns som stöd för både medarbetarna och företaget.
 8. Anmäl er till ett seminarium hos TRR. Vi utbildar bland annat i chefsrollen, svåra samtal och den fackliga rollen vid uppsägningar. Vi kan stötta er då ni förbereder för omställning.
 9. Boka in uppsägningssamtal med de berörda medarbetarna. TRRs rådgivare finns tillgängliga även i denna process.
 10. Informera om situationen i hela organisationen. Det är viktigt att cheferna finns tillgängliga också för enskilda möten och pratar både med dem som blivit uppsagda och de som får stanna kvar i företaget. Ladda ner eller beställ broschyrer från TRR som kan användas som stöd.
 11. Ansök till TRR för alla medarbetare som sägs upp och uppfyller de grundläggande kraven för rådgivning.
 12. Uppmärksamma och tacka av de medarbetare som lämnar arbetsplatsen, på ett sätt som passar dem.
 13. Rikta fokus framåt. När uppsägningarna är genomförda är det viktigt att alla som är kvar drar åt samma håll. Fundera på hur ni kan skapa motivation hos dem som är kvar.

 Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet