Vi tar hjälp av cookies för att TRR.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår

Skapa motivation hos medarbetarna

Efter svåra samtal, ledsna medarbetare och produktivitetstapp vill både arbetsgivare och medarbetare andas ut. Men många gånger är omställningen inte över. Vi ger er tips om hur ni kan hitta tillbaka till motivationen, energin och kraften som fanns innan.

De flesta chefer vet att uppsägningssamtalet är svårt och att det är viktigt att förbereda sig väl. Men få är beredda på reaktionerna hos dem som ska arbeta kvar.

När arbetskamraterna går vidare i yrkeslivet och de som stannar kvar får både nya och fler arbetsuppgifter i en ny gruppkonstellation är det viktigt att chefen förstår vad som händer. Det blir också ett tillfälle för medarbetarna att reflektera och diskutera.

Tydlig väg framåt

Det är viktigt att vägen framåt är tydlig och att ni omstrukturerar verksamheten så snabbt det går:

  • Samla gruppen i sin nya konstellation
  • Tala om att "jag ser hur ni mår" och öppna för en dialog.
  • Tala om att "nu satsar vi framåt". Och hur detta ska gå till.

Att öppna upp och samtala kring en jobbig situation innebär en kontakt med sina egna känslor och det är inte alltid lätt. Lita på processen som kommer igång när medarbetarna får ventilera vad de känner. Bra samtal kräver modiga ledare. Men det reflekterande samtalsläget får inte dröja kvar. Riktningen framåt måste vara tydligt kommunicerad i hela organisationen.

I en omställning är det viktigt att ha ett empatiskt förhållningssätt – att se, lyssna och förstå individen, men samtidigt motivera för att gå framåt.

Goda råd för motivation

  • Våga stanna upp. Håll en dialog med de medarbetare som är kvar om hur de upplever situationen, vad de känner, tycker och tänker. Alla frågor behöver inte ha svar, dialogen är det viktiga.
  • Var tydlig med hur vägen framåt ser ut – organisation, marknad och ekonomi för företaget.
  • Omstrukturera verksamheten snabbt, lämna inga tomma bord i kontorslandskapet och samla de nya grupperna så snart det är möjligt.
  • Ta tillvara den lojalitet som finns och ge medarbetarna ökad delaktighet i att utforma den nya situationen.

  Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet