TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Bra samtal i krävande situationer

Syftet med TRRs workshop Bra samtal i krävande situationer är att ge kunskap och insikt i en praktiskt användbar samtalsteknik. Här får du färdigheter som ger dig ökat självförtroende och en större trygghet att hålla bra samtal i krävande situationer.

Bra samtal i krävande situationerSom chef, HR-medarbetare eller fackligt förtroendevald måste du ibland hantera samtal i en krävande situation. Det kan till exempel vara medarbetare som har en negativ attityd till sitt arbete, medarbetare vars roll förändras och kräver ny kunskap eller missnöjda medlemmar. Gemensamt för situationerna är att de kräver en beteende- och/eller attitydförändring hos mottagaren.

Under workshopen får du färdigheter som ger dig ökat självförtroende och en större trygghet i att hålla samtal i krävande situationer. Du får öva på olika situationer med stöd av en modell för effektiv kommunikation.

Målgrupp

Chefer, HR-medarbetare och fackligt förtroendevalda

Exempel på innehåll

  • Bra beteende vid samtal i krävande situationer
  • Praktiskt användbar modell för effektiv kommunikation i krävande situationer
  • Praktisk träning på egna krävande situationer och/eller fiktiva situationer
  • Erfarenhetsutbyte

Du får öva på att hålla bra samtal i krävande situationer. För bästa möjliga lärande rekommenderar vi att du tänker igenom en situation som du upplever som krävande.

Omfattning

Workshopen varar i cirka tre timmar. Lämplig gruppstorlek är 10 till 25 personer. Innehåll och upplägg anpassas efter gruppens storlek av workshopledaren.

Produktblad (pdf)

Här hittar du tider, platser och anmälan.


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet