TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Chefsrollen vid omställning

Syftet med TRRs workshop Chefsrollen vid omställning är att stärka dig som chef att agera professionellt vid omställning. Här får du möjlighet att bli säkrare i din roll och få verktyg för att kunna vara trygg när du leder en omställningsprocess.

Chefsrollen vid omställningDe flesta chefer upplever det som svårt att säga upp medarbetare, men ibland är det nödvändigt av olika skäl. En viktig aspekt är att en omställning drabbar hela organisationen och inte bara dem som blir uppsagda. Därför är chefsrollen vid omställning så viktig.

Att leda och utföra en väl genomtänkt omställningsprocess ger vinster för alla inblandade – i mänskliga värden, goodwill för företaget och minskade kostnader i form av bibehållen produktivitet. De som lämnar blir goda ambassadörer för företaget och hos de som är kvar finns en fortsatt framtidstro och en riktning framåt.

I workshopen delar vi med oss av vår erfarenhet och ger konkreta råd och tips. Utöver det får du möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter och kunskaper med övriga deltagare.

Målgrupp

Chefer och HR-medarbetare

Exempel på innehåll

  • Vad händer i en organisation vid förändring – beteenden och reaktioner
  • Chefens roll i förändring
  • Kommunikation vid omställning
  • Att förbereda och genomföra samtal i omställningsprocesser
  • Samtalsträning

Vi varvar teori med erfarenhetsutbyte och övar praktiskt på att genomföra olika typer av samtal kopplat till omställning, exempelvis uppsägningssamtal.

Omfattning

Workshopen varar i cirka tre timmar. Lämplig gruppstorlek är 8 till 25 personer. Innehåll och upplägg anpassas efter gruppens storlek av workshopledaren.

Produktblad (pdf)

Här hittar du tider, platser och anmälan.


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet