TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Coachande förhållningssätt i ledarskap

Syftet med TRRs workshop Coachande förhållningssätt i ditt ledarskap är att öka förståelsen för värdet av ett coachande förhållningssätt och i vilka situationer du kan använda det i ditt ledarskap samt kraften det kan frigöra.

Coachande förhållningssättSom chef, HR-medarbetare och fackligt förtroendevald är det lätt att omedvetet gå in i expertrollen och lösa problem åt andra. Med ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap får i stället medarbetaren/medlemmen möjlighet att själv ta ansvar för att hitta lösningar.

Under workshopen får du en förståelse för vad ett coachande förhållningssätt innebär. Du får kunskap om olika verktyg som kan användas för att utveckla samarbetet mellan dig och dina medarbetare/medlemmar.

Målgrupp

Chefer, HR-medarbetare och fackligt förtroendevalda

Exempel på innehåll

  • Vad är coaching/coachande förhållningssätt?
  • GROW-modellen
  • Aktivt lyssnande/coachande frågor
  • Att byta perspektiv

Vi varvar teori med praktiska övningar och tränar ett coachande förhållningssätt med utgångspunkt från deltagarnas egna exempel.

Omfattning

Workshopen varar cirka tre timmar. Lämplig gruppstorlek är 8 till 25 personer. Innehåll och upplägg anpassas efter gruppens storlek av workshopledaren.

Produktblad (pdf)

Här hittar du tider, platser och anmälan.


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet