TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

HR- rollen vid omställning

Syftet med TRRs workshop HR-rollen vid omställning är att ge dig verktyg att planera och utföra en väl genomförd omställningsprocess. HR-funktionen är ofta delaktig från planering och förberedelser till genomförande och avslut.

HR-rollen vid omställningEn omställning med uppsägningar och omplaceringar skapar ofta oro och många frågor i hela organisationen. I dessa förändringsprocesser har HR en viktig funktion. Med god planering och framförhållning kan omställningen leda till framtidstro och handlingsförmåga båda för dem som lämnar företaget och för dem som är kvar.

Under workshopen får du och de övriga deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och med oss från TRR. Här får du konkreta råd och tips kring omställningsarbete. Vi går igenom en omställningsprocess från planering och förberedelser till genomförande och avslut. Vilka reaktioner brukar komma från chefer och medarbetare och hur kommunicerar ni för att nå ut till organisationen på bästa sätt?

Målgrupp

Projektledare för omställningsprojekt och HR-medarbetare

Exempel på innehåll

  • Vad händer i en organisation vid förändring – beteenden och reaktioner
  • Kommunikation vid omställning
  • HRs viktigaste bidrag i processens olika delar?
  • Vilket stöd kan HR vara till chefer och ledning?

Omfattning

Workshopen varar i cirka tre timmar. Lämplig gruppstorlek är 8 till 25 personer. Innehåll och upplägg anpassas efter gruppens storlek av workshopledaren.

Produktblad (pdf)

Här hittar du tider, platser och anmälan.


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet