TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Leda i förändring

Syftet med TRRs workshop Leda i förändring är att ge kunskap och insikt i hur individer och grupper reagerar i förändring och hur du kan leda och stötta i förändringsprocessen.

Leda i förändringI dagens arbetsliv sker större och mindre förändringar hela tiden. En av utmaningarna för dig som ska leda en förändring är att få alla att dra åt samma håll – att skapa acceptans och förståelse för varför förändringen genomförs.

Under workshopen får du förståelse för hur du kan påverka förändringsprocessen. Du får verktyg för att kunna se var i processen medarbetarna befinner sig och vilket ledarskap som behövs i olika faser. Här får du även möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och din arbetssituation. Vi utgår från den aktuella situationen på din och övriga deltagares arbetsplats och vilka utmaningar som finns i nuläget.

Tillsammans går vi igenom en förändringsprocess och analyserar typiska beteenden och motstånd som kan uppstå. Vi diskuterar förväntade reaktioner och vilket ledar- och medarbetarskap som behövs för att ta sig vidare. Vi varvar teori kring förändring med att utbyta erfarenheter.

Målgrupp

Chefer, HR-medarbetare och fackligt förtroendevalda

Exempel på innehåll

  • Nuläget i organisationen
  • Dina utmaningar som förändringsledare
  • Teori - Förändringens fyra rum
  • Min roll som förändringsledare
  • Egen reflektion


Omfattning

Workshopen varar i cirka tre timmar. Lämplig gruppstorlek är 8 till 25 personer. Innehåll och upplägg anpassas efter gruppens storlek av workshopledaren.

Produktblad (pdf)

Här hittar du tider, platser och anmälan.


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet