TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Tillitsbaserat ledarskap vid omställning

TRR har tagit fram ett ledarstödsprogram som riktar sig till chefer. Syftet med programmet är att stärka dig som chef i att agera professionellt vid en eventuell omställning.

TRRs ledarstödsprogram är uppdelat i digitala arbetsmöten i storgrupp, varvat med självständigt arbete. Total tid för hela programmet, inklusive självständigt arbete, är cirka sex timmar. Under programmets gång har du stora möjligheter att knyta nya kontakter och bredda ditt nätverk.

Programupplägg

Programupplägg

  1. Uppstartsmöte: Genomgång av programmet, teamövningar och reflektion - 30 minuter
  2. Digitalt arbete på egen hand: Grunderna i tillitsbaserat ledarskap - 90 minuter
  3. Workshop 1: Tillitsbaserat ledarskap med teamövningar, reflektion - 90 minuter
  4. Arbete i triader: Träffar med reflektion och utbyte av lärdomar innan workshop 2 - 30 minuter
  5. Workshop 2: Samtalsträning, teamövningar och reflektion - 120 minuter

 

Digitala arbetsmöten och fördjupning

Under programmets workshops, delar vi erfarenheter från omställning och ger dig konkreta verktyg och tips som kan användas vid omställning. Vi varvar teori med erfarenhetsutbyte och övar praktiskt på att genomföra olika typer av samtal, som har en koppling till förändring.

Syftet är att stärka dina ledarkunskaper, din kommunikationsförmåga och ditt självförtroende inför kommande samtal med medarbetare. Vi genomför också övningar som har en koppling till omställning, exempelvis uppsägningssamtal och omplacering. Fördjupningsnivån består (utöver grundnivån) av två workshops med tid för reflektion däremellan.

Självständigt arbete

I vårt digitala grundstöd följer du på nära håll chefen Jeanettes personliga utmaningar och ambition till att tillämpa ett tillitsfullt ledarskap under en omställningsresa. Du följer hennes ledarskap i olika situationer och ser hur hon genomför individuella samtal med medarbetare. Under resans gång delar hon med sig reflektioner och viktiga lärdomar från sitt ledarskap. Syftet är du som deltar i programmet ska få en realistisk bild av hur en omställning kan gå till.

Under programmets självstudier bestämmer du själv takten.

Utbildningen ger:

  • kunskap om beteenden och reaktioner vid förändring
  • förståelse för ledarens roll i förändring
  • insikt om ledarskap, baserat på tillit och förtroende
  • verktyg för kommunikation vid omställning
  • praktisk samtalsträning

Dokument

Produktblad för nedladdning 

Aktuellt

Aktuella workshops och webbinarier