TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Välja annan leverantör än TRR

Om företaget eller den uppsagde inte vill nyttja TRRs tjänster kan de välja en annan leverantör. Möjligheten att välja regleras i Omställningsavtalet.

Om företaget vill välja en annan leverantör kan det välja att plocka ut ett engångsbelopp från TRR. Beloppet är för närvarande 33 600 kronor för heltidsanställda. Beloppet kan enbart användas till kostnader för omställningsarbete. Möjligheten för företag att välja leverantör regleras i Omställningsavtalet §13 och möjligheten för medarbetare att välja annan leverantör regleras i §14.

Om företaget vill välja annan leverantör

  • För att få ut engångsbeloppet måste företaget träffa en lokal överenskommelse med facket om att inte använda TRRs omställningsstöd.
  • Valet av en annan leverantör kan göras för en eller flera personer i företaget.
  • I överenskommelsen ska företaget ange vilka personer, inklusive personnummer, den gäller.
  • Företaget kan använda flera olika leverantörer vid sidan av TRR.
  • En del företag vill låta den uppsagde välja att få omställningsstöd av TRR eller någon annan leverantör. Det måste i sådana fall anges vilka personer som ska få omställningsstöd av annan leverantör än TRR.
  • Överenskommelsen måste träffas innan omställningsarbetet påbörjas.

Om medarbetaren vill välja annan leverantör

Om det inte går att komma fram till en lokal överenskommelse om att välja annan leverantör enligt Omställningsavtalet §13 kan en enskild medarbetare ansöka om att få en annan leverantör av omställningsstöd. Det kan göras under förutsättning att:

  • Antingen arbetsgivaren eller facket har motsatt sig att träffa en lokal överenskommelse. Detta meddelas lämpligast genom att endera av parterna skickar mejl till kontakt@trr.se
  • Informationen ska visa att överenskommelse enligt Omställningsavtalet §13 inte har kunnat ske.

Ersättningen som betalas ut går direkt till leverantören av omställningsstöd och är maximalt 33 600 kronor plus moms.

Kontakt

Har du frågor som rör val av annan omställningsleverantör än TRR, kontakta oss på telefonnummer 020-877 877 eller kontakt@trr.se

Dokument

Avgångsersättning (AGE) regleras av
Omställningsavtalet

Kompletterande kollektivavtal 2019-01-08