TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Att ansöka till TRR

Både den som blivit uppsagd och arbetsgivaren måste ansöka till TRR. Det spelar ingen roll vem som ansöker först, vi behandlar ansökningarna när båda skickats in.

För att få ta del av rådgivning hos TRR måste den uppsagde ha arbetat i minst tolv månader på företaget, minst 16 timmar per vecka och vara tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället. För att ha möjlighet att få vårt ekonomiska tillägg, Avgångsersättning (AGE), måste personen vara över 40 år och ha arbetat i mer än fem år på sin arbetsplats. Läs mer om våra fullständiga villkor för AGE.

Arbetsgivaren ska ansöka för alla som sägs upp – även för dem som redan fått ett nytt jobb. Annars gäller inte efterskyddet. Ansökan sker digitalt och de kan göra både enskilda ansökningar för varje medarbetare eller ansöka för flera medarbetare samtidigt via filöverföring.

Så här går ansökningsprocessen till

  • Arbetsgivaren skaffar konto och ansöker till TRR för de uppsagdas räkning.
  • Den uppsagde gör en egen ansökan och kontrollerar arbetsgivarens inlämnade uppgifter.
  • I fältet orsak till uppsägning finns inte valet sjukdom. Om detta är orsak till uppsägningen ska det fyllas i under formuläret i ett fritextfält.
  • Ansökan ska helst vara inne så tidigt som möjligt – arbetsgivaren kan ansöka när medarbetaren har blivit uppsagd eller riskerar att bli uppsagd. Ansökan måste ha kommit in till TRR senast två år efter medarbetarens sista anställningsdag.
  • Det tar upp till två veckor för TRR att handlägga ansökan.
  • När ansökan blivit godkänd får den uppsagde och arbetsgivaren en bekräftelse och information om vem som är den uppsagdes personlige rådgivare.

Detta gäller vid konkurs

  • Om arbetsgivaren har gått i konkurs och inte har möjlighet att betala ut lön finns en statlig lönegaranti som innebär att staten betalar ut lön för en viss period.
  • Den sista anställningsdagen regleras enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) eller kollektivavtal.

Välja annan leverantör

Om arbetsgivare, fackförbundet eller den uppsagde vill välja en annan leverantör än TRR har den uppsagde fortfarande rätt till AGE.


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet