TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Så stöttar TRR förtroendevalda och klubbar

TRR stöttar tjänstemän i privat sektor som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Vi stöttar även arbetsgivare och fack, fackligt förtroendevalda och arbetsgivare i privat sektor.

Vårt mål är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är en icke vinstdrivande stiftelse med 40 års erfarenhet som ägs av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Företagets medarbetare behöver inte vara medlemmar i facket för att ta del av TRRs tjänster, men arbetsgivaren måste vara ansluten till TRR

TRRs stöd till förtroendevalda

TRRs stöd till uppsagda

TRR stöttar uppsagda till nytt jobb eller vid start av företag. Vårt mål är att tiden från ett arbete till ett annat ska bli så kort, effektiv och meningsfull som möjligt. Vårt stöd till uppsagda består av tre delar: rådgivning ,  avgångsersättning (AGE) och TRR Studieersättning.

Om företaget inte vill nyttja våra tjänster för den uppsagdes räkning, går det att välja en annan leverantör än TRR.

Stöd till förtroendevalda


Varsel

Varsel

Gå upp

Uppsägning

Uppsägning

Gå upp

Rekrytering

Rekrytering

Gå upp

Lär dig mer

Lär dig mer

Gå upp


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet