TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Frågor och svar för fackligt förtroendevalda

Här har vi samlat frågor och svar om TRR och hur uppsagda och arbetsgivare ansöker till oss. Andra frågor handlar om hur vårt omställningsstöd och vår avgångsersättning (AGE) fungerar.

Välj ämne

 • TRRs stöd anpassas till den uppsagdas behov. Stödet till en enskild person begränsas inte till ett visst kostnadsbelopp.
 • TRR ger resultat – 9 av 10 klienter får en ny anställning inom sex månader.
 • Vi är en icke vinstdrivande stiftelse med mer än 40 års erfarenhet av omställning för tjänstemän.
 • Vi erbjuder tidigt stöd till fackligt förtroendevalda, ledning och HR-personal redan innan omställningen är ett faktum.
 • Vi stöttar uppsagda upp till två år och det ingår ett efterskydd i fem år.
 • En TRR-klient som säger upp sig från nya jobbet inom tolv månader är välkommen tillbaka till oss.

 Ja, TRR kan inleda rådgivning till medarbetare när företaget har konstaterat arbetsbrist, men ännu inte tagit beslut om uppsägning. Även fackligt förtroendevalda och arbetsgivare kan i det läget få stöd av TRR.


TRR stöttar tjänstemän inom privat sektor som sägs upp på grund av arbetsbrist eller har gjort en överenskommelse med arbetsgivaren om uppsägning på grund av arbetsbrist. Från och med 1 januari 2019 så stöttar TRR även tjänstemän som har blivit uppsagda på grund av personliga skäl i samband med sjukdom. 

Om företaget är anslutet till TRR så omfattas alla tjänstemän på företaget förutom vd.


Ja, det stämmer. I företag med medarbetaravtal omfattas dock alla medarbetare. TRRs dotterbolag Startkraft, stöttar uppsagda arbetare.


Anslutningen gäller från det datum företaget ansluts till ett arbetsgivarförbund, alternativt det datum ett hängavtal tecknats.


Arbetsgivaren och den uppsagda ska var för sig ansöka till TRR via ett webbformulär


Ansökan måste ha kommit in till TRR inom två år från sista anställningsdatum, det vill säga sista dagen med lön.


Ja, eftersom medarbetaren då kan ta del av TRRs efterskydd. Det innebär att hen har möjlighet att återvända till oss vid en eventuell framtida uppsägning på grund av arbetsbrist. Efterskyddet för omställningsstöd gäller i fem år och för AGE i två år från sista anställningsdatum.

Läs mer om efterskydd


Anställningstiden på bemanningsföretaget och hos den nuvarande arbetsgivaren räknas samman när vi bedömer om personen har rätt till stöd eller inte. Detta förutsätter att det har varit sammanhängande anställningar. 


 • En personlig rådgivare som stöttar på vägen mot ett nytt jobb eller start av företag.
 • Tillgång till TRRs seminarier och gruppaktiviteter samt andra utbildningsinsatser.
 • Tillgång till onlinekurser eller andra mindre utbildningsinsatser.
 • Tillgång till TRR Online, ett arbetsverktyg för våra klienter.
 • Avgångsersättning (AGE) - ett komplement till a-kassan för den som uppfyller villkoren.

Se filmen om TRRs stöd

Läs mer om TRR Online

 


TRR Online är en lösenordsskyddad webbplats för uppsagda som är klienter hos TRR. På webbplatsen finns verktyg och tips som underlättar på vägen mot ett nytt jobb eller start av företag.

Här kan klienter arbeta med övningar, få jobbtips, läsa aktuella nyheter om arbetsmarknaden och anmäla sig till olika seminarier och gruppaktiviteter.

På TRR Online kan klienter också administrera sina ekonomiska ersättningar från TRR.


Ja, om den uppsagda varit anställd i minst ett år på företaget kan hen få tillgång till en personlig rådgivare och TRRs omställningsstöd. Däremot så måste den uppsagde vara minst 40 år för att få AGE. 


Om företaget väljer att anlita en annan leverantör än TRR utgår ingen ytterligare ersättning i form av omställningsinsatser. Har man fått AGE beviljat så kan man fortfarande ta ut den vid val av en annan omställningsleverantör. 


Nej, man måste inte vara medlem i ett fackförbund för att få stöd av TRR.


Nej, omställningsavtalet gäller bara för personer som har varit anställda ett år eller mer. I en del fall går det att köpa till vissa tjänster, men det beror på omständigheterna. För mer information,