TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Frågor och svar för fackligt förtroendevalda

Här har vi samlat frågor och svar om TRR och hur uppsagda och arbetsgivare ansöker till oss. Andra frågor handlar om hur vårt omställningsstöd och vår avgångsersättning (AGE) fungerar.

Välj ämne

 • TRRs stöd anpassas till den uppsagdas behov. Stödet till en enskild person begränsas inte till ett visst kostnadsbelopp.
 • TRR ger resultat – 9 av 10 klienter får en ny anställning inom sex månader.
 • Vi är en icke vinstdrivande stiftelse med mer än 40 års erfarenhet av omställning för tjänstemän.
 • Vi erbjuder tidigt stöd till fackligt förtroendevalda, ledning och HR-personal redan innan omställningen är ett faktum.
 • Vi stöttar uppsagda upp till två år och det ingår ett efterskydd i fem år.
 • En TRR-klient som säger upp sig från nya jobbet inom tolv månader är välkommen tillbaka till oss.

 Ja, TRR kan inleda rådgivning till medarbetare när företaget har konstaterat arbetsbrist, men ännu inte tagit beslut om uppsägning. Även fackligt förtroendevalda och arbetsgivare kan i det läget få stöd av TRR.


TRR stöttar tjänstemän inom privat sektor som sägs upp på grund av arbetsbrist eller har gjort en överenskommelse med arbetsgivaren om uppsägning på grund av arbetsbrist. Från och med 1 januari 2019 så stöttar TRR även tjänstemän som har blivit uppsagda på grund av personliga skäl i samband med sjukdom. 

Om företaget är anslutet till TRR så omfattas alla tjänstemän på företaget förutom vd.


Ja, det stämmer. I företag med medarbetaravtal omfattas dock alla medarbetare. Kollektivanslutna medarbetare kan få stöd vid Trygghetsfonden TSL.


Anslutningen gäller från det datum företaget ansluts till ett arbetsgivarförbund, alternativt det datum ett hängavtal tecknats.Ansökan måste ha kommit in till TRR inom två år från sista anställningsdatum, det vill säga sista dagen med lön.


Ja, eftersom medarbetaren då kan ta del av TRRs efterskydd. Det innebär att hen har möjlighet att återvända till oss vid en eventuell framtida uppsägning på grund av arbetsbrist. Efterskyddet för omställningsstöd gäller i fem år och för AGE i två år från sista anställningsdatum.

Läs mer om efterskydd


Anställningstiden på bemanningsföretaget och hos den nuvarande arbetsgivaren räknas samman när vi bedömer om personen har rätt till stöd eller inte. Detta förutsätter att det har varit sammanhängande anställningar. 


 • Rådgivning på vägen mot ett nytt jobb eller start av företag.
 • Tillgång till TRRs seminarier och workshoppar samt andra utbildningsinsatser.
 • Tillgång till onlinekurser/utbildning med ett brett och varierat utbud.
 • Tillgång till digitala arbetsverktyg vid inloggning.
 • Avgångsersättning (AGE) - ett komplement till a-kassan för den som uppfyller villkoren.
 • TRR Studieersättning gäller för studier som syftar till att den uppsagda får ett nytt jobb. Du kan få upp till 70 procent av lönen de två första terminerna.

Se filmen om TRRs stöd


Ja, om den uppsagda varit anställd i minst ett år på företaget kan hen få tillgång till rådgivning och TRRs omställningsstöd. Däremot så måste den uppsagde vara minst 40 år för att få AGE. 


TRR kan även stötta tjänstemän som sagts upp på grund av personliga skäl i samband med sjukdom. För att den som sagts upp på grund av sjukdom ska kunna få omställningsstöd av TRR ska hen ha godtagit uppsägningen och intygat att hen inte har för avsikt att driva någon rättslig process avseende ogiltighet eller skadestånd med anledning av uppsägningen.
Detsamma gäller för överenskommelse som gjorts i samband med sjukdom. För att den uppsagda ska få TRRS avgångserättning (AGE) måste hen vara arbetssökande. Dessutom behöver arbetsgivaren ange en facklig kontaktperson som kan intyga att grunden för anställningens upphörande är sjukdom.


Om företaget väljer att anlita en annan leverantör än TRR utgår ingen ytterligare ersättning i form av omställningsinsatser. Har man fått AGE beviljat så kan man fortfarande ta ut den vid val av en annan omställningsleverantör. 


Nej, man måste inte vara medlem i ett fackförbund för att få stöd av TRR.


Nej, omställningsavtalet gäller bara för personer som har varit anställda ett år eller mer. inklusive eventuella sambandsanställningar. 


Medarbetare som blir uppsagda på deltid kan få omställningsstöd på deltid. Medarbetaren måste vara arbetslös minst 20 procent för att få stöd.


Avgångsersättning (AGE) från TRR är ett komplement till a-kassan för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl i samband med sjukdom, från ett TRR-anslutet företag. För att ha rätt till AGE måste vissa grundkrav vara uppfyllda.

Läs mer om grundvillkoren och se filmen om AGEAGE baseras på den pensionsgrundande lönen. Förutom den fasta lönen räknas ersättningar som ingår i ITP2.


TRR ersätter månadsinkomster upp till 1,4 inkomstbasbelopp per månad. 2019 så motsvarar det 93 520 kronor per månad.


Nej, avgångsersättning (AGE) påverkar inte den framtida pensionen.


Medarbetare som blir uppsagda på deltid kan få avgångsersättning (AGE) på deltid, det vill säga för den del hen får, eller skulle kunnat få, ersättning från a-kassan. Medarbetaren måste vara arbetslös minst 20 procent för att få stöd.


Den som har rätt till avgångsersättning (AGE) får ersättning i upp till 130 dagar. Det gäller oavsett om klienten startar nytt eller aktiverar ett vilande företag.


Hittar du inte din fråga i listan?
Här kan du ställa en ny!

Namn*
E-post*
Telefon
Beskriv din fråga*