TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Varför ska vi välja TRR som leverantör?

  • TRRs stöd anpassas till den uppsagdas behov. Stödet till en enskild person begränsas inte till ett visst kostnadsbelopp.
  • TRR ger resultat – 9 av 10 klienter får en ny anställning inom sex månader.
  • Vi är en icke vinstdrivande stiftelse med mer än 40 års erfarenhet av omställning för tjänstemän.
  • Vi erbjuder tidigt stöd till fackligt förtroendevalda, ledning och HR-personal redan innan omställningen är ett faktum.
  • Vi stöttar uppsagda upp till två år och det ingår ett efterskydd i fem år.
  • En TRR-klient som säger upp sig från nya jobbet inom tolv månader är välkommen tillbaka till oss.