TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Stöttar TRR medarbetare som blivit uppsagda på annan grund än arbetsbrist?

TRR kan även stötta tjänstemän som sagts upp på grund av personliga skäl i samband med sjukdom. För att den som sagts upp på grund av sjukdom ska kunna få omställningsstöd av TRR ska hen ha godtagit uppsägningen och intygat att hen inte har för avsikt att driva någon rättslig process avseende ogiltighet eller skadestånd med anledning av uppsägningen.
Detsamma gäller för överenskommelse som gjorts i samband med sjukdom. För att den uppsagda ska få TRRS avgångserättning (AGE) måste hen vara arbetssökande. Dessutom behöver arbetsgivaren ange en facklig kontaktperson som kan intyga att grunden för anställningens upphörande är sjukdom.