TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Framtidsnavigera med TRR

Ingen kan säga hur framtiden ser ut. Det enda vi kan vara säkra på är att det inte blir som vanligt igen. Men hur det nya normala ser ut, och hur det kommer att påverka oss och våra verksamheter – det behöver vi lista ut tillsammans!

Utgångspunkten är några av de saker vi lärt oss under året som gått:

  • Det som händer i omvärlden påverkar oss i Sverige. Drastiskt!
  • Att navigera framåt blir allt svårare och därför måste vi vässa vår omvärlds- och framtidsbevakning.
  • Världen är komplex. Ingen klarar det här ensam. Bäst koll på omvärld och framtid får vi om vi spanar tillsammans.

Vår senaste aktivitet - ett webbinarium den 15 april 2021

Efter Stormen - vilka jobb och färdigheter kommer driva återhämtningen?

Vi är inte ute ur krisen än. Tvärtom kommer vi sannolikt att få leva med pandemins effekter under en lång tid framöver. Men det innebär inte att vi inte redan nu kan dra lärdomar när vi blickar framåt mot framtidens arbetsliv, arbetsmarknad och kompetenser.

Hur ska vi rusta oss för ett arbetsliv där det inte längre räcker med fördjupade spetskompetenser och hur har pandemin påverkat företag i deras strategiska planering? 

Med avstamp i aktuell forskning, tillsammans med karriärcoacher och företrädare för olika branscher från olika delar av landet, tittade vi närmare på hur pandemins effekter påverkar framtidens färdigheter och vårt sätt att arbeta.

Här kan du läsa en sammanfattning av webbinariet som pdf

Här kan du se hela webbinariet (youtube)

TRR Framtidsnavigering

Ta gärna del av våra sessioner från hösten och vintern 2020;

Webbinarium 8/12  
Sammanfattning

Digital workshop 13/10 
Sammanfattning

Digital workshop 16/9 
Sammanfattning
Scenariobeskrivningar

Webbinarium 2/9
Sammanfattning

------------------------------------------------------------------------------------------
Till det avslutande webbinariet i december 2020 bjöd vi in röster från olika typer av branscher och olika delar av landet för att få så många perspektiv som möjligt. Tillsammans fick de reflektera kring tre centrala frågeställningar:

  1. Hur har covid-19 påverkat era kompetensstrategier?
  2. Vilka kombinationer av kompetenser/förmågor ser ni störst behov av inom 12–36 månader?
  3. Hur säkerställer ni era kompetensbehov?

För flera av företagen har covid-19 påskyndat redan planerad teknikutveckling. Vardagen har förändrats, men strategierna ligger kvar. För andra tog det istället tvärstopp när pandemin slog till i våras.

Många vittnar om att vissa specifika kärnkompetenser fortfarande är en bristvara och bland övriga nyckelkompetenser som företagen anser får en stor betydelse framöver dominerar förmågan att lära nytt, att jobba över gränser och att kommunicera.

Här kan du se webbinariet i efterhand; TRR_Framtidsnavigering_201208 

Här finns också en sammanfattning av webbinariet; PDF 

Att Coronapandemin gjort 2020 till ett globalt "skitår" är ingen överdrift. Samtidigt har social distansering snabbat på nödvändig digitalisering och verksamhetsutveckling hos många företag och organisationer. Pandemin har också slagit väldigt olika mot olika branscher och verksamheter. En del sektorer går som tåget, men fler svenskar än på mycket länge kommer att behöva byta både bransch och yrke inom en snar framtid.

Det här ställer naturligtvis nya krav på hur vi ser på kompetenser och kompetensutveckling. Under hösten har vi inom TRRs Framtidsnavigering, utifrån olika globala scenarier, tittat närmare på hur coronapandemin kan komma att påverka kompetensbehoven, både för företag och individer, de kommande 12-36 månaderna.

Webbinariet leds av Åsa Thambert, omvärldsanalytiker på TRR och Per Lagerström, förändringskommunikatör på Junglemap Productions.

Framtidsnavigering banner

Bland de medverkande:
Martin Ranäng, SVP Supplier Quality & Development, Volvo Group Trucks Purchasing
Anna Gulliksen, Global head of Talent Acquisition, TietoEVRY
Katarina Borstedt, Director of Growth, Northvolt
Anders Lindh, Senior Advisor Lexicon Verksamhetsutveckling
Kent Eneris, VD Lunet
Liselott Klinth, Chef Analys & Omvärld, TRR
Henrik Nilsson, rådgivare TRR
-------------------------------------------------------------------------------------------

Om du hade obegränsade möjligheter att hitta oväntade kombinationer av kompetenser hos en person – vilka skulle det då vara? En kommunikativ Logotype Framtidsnavigeringsystemutvecklare specialiserad på andra kulturer? Eller en flerspråkig civilekonom som briljerar i ux-design?

Det var fokusfrågan inför workshopen som genomfördes den 13 oktober. Deltagarna fick konkret experimentera med att välja och skapa nya korskombinationer av kompetenser, som behövs i en covid-19 osäkrad framtid. Dessa kombinationer diskuterades och reflekterades kring i grupp. Deltagarna hade själva vid anmälan fått bidra med de kompetenser de ser som viktigast just nu, vilka sen låg till grund för workshopen. En sammanfattning av den hittar du här

Aktiviteten samlade åter igen en blandad grupp av HR-experter och chefer från olika typer av företag från hela landet.

Vår tanke med denna workshop var att ge ett alternativt sätt att jobba kreativt kring kompetensfrågor. Sannolikt kommer organisationer behöva leta efter vissa kompetenser, förmågor och erfarenheter snarare än någon med en viss yrkesroll eller titel framöver. För att vara relevant på arbetsmarknaden behöver vi därför fylla på och kompetensutveckla oss löpande med de kompetenser som efterfrågas.

TRRs Framtidsnavigering bygger på resultaten från ett pågående scenarioarbete där Mistra Geopolitics tillsammans med Försvarshögskolan har låtit drygt 200 svenska beslutsfattare bedöma hur olika globala, viktiga men osäkra, omvärldsfaktorer under covid-19 pandemin kan komma att påverka Sverige de kommande 12-36 månaderna.

Vid det inledande webbinariet den 2 september gick vi igenom den bild som framkommer i svaren och resonerade kring hur detta kan komma att påverka den svenska arbetsmarknaden. Hade du inte möjlighet att delta hittar du en sammanfattning här

Vi hoppas att du vill fortsätta vara med oss i detta arbete där vi tillsammans navigerar oss fram.

Aktiviteter under hösten:

 Aktiviteter hösten 2020

------------------------------------------------------------------------------------------

Den 16 september genomförde vi en digital workshop tillsammans med deltagare från olika företag och organisationer, allt från stora globala industriföretag till små techbolag, akademi och offentlig verksamhet. Bland rollerna kunde vi se många från HR, chefer, utbildare och karriärcoacher.

Syftet i denna workshop var att titta närmare på fokusfrågan:

Hur förbereder vi våra organisationer kompetensmässigt redan nu – utifrån olika scenarier?

Efter en kortare introduktion till scenarierna delades deltagarna slumpmässigt in i fem olika grupper för att där ta sig an fokusfrågan. Efter många intressanta diskussioner fick varje grupp presentera sina fyra viktigaste punkter till helgruppen för reflektion. En sammanfattning av workshopen finner du härTRR Framtidsnavigering bild

TRRs Framtidsnavigering bygger på resultaten från ett pågående scenarioarbete där Mistra Geopolitics tillsammans med Försvarshögskolan har låtit drygt 200 svenska beslutsfattare bedöma hur olika globala omvärldsfaktorer under covid-19 pandemin kommer att påverka Sverige de kommande 12-36 månaderna.

Under det inledande webbinariet den 2 september gick vi igenom den bild som framkommer i svaren och resonerade kring hur detta kan komma att påverka den svenska arbetsmarknaden. Hade du inte möjlighet att delta hittar du en sammanfattning nedan.

Vi kommer även fortsättningsvis utgå från de fyra alternativa scenarier som Mistra Geopolitics nu håller på att arbeta fram. Utgångspunkten är de omvärldsfaktorer som de svenska beslutsfattarna tycker är viktiga, men är mest osäkra på hur de kommer att utveckla sig.

Vi hoppas att du vill fortsätta vara med oss i detta arbete där vi tillsammans navigerar oss fram.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Coronakrisen och pandemins effekter har lärt oss tre saker:

  1. Det som händer i omvärlden påverkar oss drastiskt.
  2. Att navigera framåt blir allt svårare och därför måste vi vässa vår omvärlds- och framtidsbevakning.
  3. Världen är komplex. Bäst koll på omvärld och framtid får vi om vi spanar tillsammans.

Ingen kan säga hur framtiden ser ut. Inte ens de närmaste ett till två åren. Det enda vi kan vara säkra på är att det inte blir som innan pandemin. Men hur det nya normala ser ut och hur det kommer att påverka oss och vår verksamhet, det ska vi lista ut tillsammans! 

Varmt välkommen till vårt inledande webbinarium om framtidsnavigering!

  • Datum och tid: 2 september klockan 9.00-10.00

Hade du inte möjlighet att vara med, eller vill du friska upp minnet från webbinariet? Ta gärna del av den här sammanfattningen:

TRR Framtidsnavigering 2/9