TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Om TRR – framgångsrik förändring

Företag ställer om och kompetensväxlar, branscher strukturomvandlas och globaliseringen flyttar jobb över världen. I dessa förändringars tid står TRR stadigt och skapar framgångsrik omställning som ett smörjmedel på svensk arbetsmarknad.

TRR är en av Sveriges äldsta trygghetsorganisationer och ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. TRR är ett resultat av omställningsavtalet, som slöts mellan dessa parter 1974. Syftet med avtalet är att stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb.


Vi stöttar uppsagda med personlig rådgivning, seminarier och praktiska övningar. Det kan till exempel handla om att söka jobb, vässa cv och Linkedin-profil, intervjuteknik eller kanske starta eget företag. Dessutom finns avgångsersättning (AGE), ett ekonomiskt komplement till a-kassan för dem som fyllt 40 år.

Vi stöttar företag - före, under och efter en omställning. Vi rustar chefer och fackligt förtroendevalda i deras roll, som ofta är utsatt och tuff men sällan tränad. En omställning lämnar ingen oberörd. Vi har erfarenhet av hur företag kan kommunicera för att nå fram och komma vidare.

Goda resultat

TRRs värdegrund bygger på tillit, engagemang och resultat. Tillit och engagemang finns med i allt vi gör. Därför når vi goda resultat

Vi tror att arbetsmarknaden måste bli mer rörlig. Att våga släppa taget och byta jobb gynnar alla. Majoriteten av de som TRR stöttar till nytt jobb får lika eller högre lön eller befattning. Trots att de blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Det är en ny chans för både individen och företaget, men omställningsprocessen måste ske på ett respektfullt sätt för allas bästa.

Korta fakta om TRR

  • TRR är en stiftelse som ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK.
  • TRR bildades 1974 och drivs utan vinstintresse.
  • Cirka 35 000 företag med 950 000 medarbetare är anslutna till TRR.
  • Vi stöttar uppsagda tjänstemän, företagsledning och fackliga representanter - före, under och efter omställning.
  • Vårt mål är att vägen från ett jobb till ett annat ska vara så kort, effektiv och meningsfull som möjligt.
  • Med TRR kan företag och fack ha en och samma leverantör av omställningsstöd för alla uppsagda - såväl tjänstemän som arbetare. Stödet till arbetare erbjuds via vårt dotterbolag Startkraft
  • TRRs tjänster är en slags försäkringslösning för anslutna företag. 0,3 procent av företagens lönesumma finansierar våra tjänster och ger svensk arbetsmarknad ett effektivt smörjmedel.
  • Omställningsavtalet gäller tjänstemän som är anställda inom PTKs avtalsområden. Se om ditt företag är anslutet till TRR
  • TRR har cirka 240 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm.
  • Läs historien om TRR och svensk arbetsmarknad