TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Fler trygghetsorganisationer

Utöver TRR finns det fler trygghetsorganisationer för olika områden på den svenska arbetsmarknaden. Här listas de största aktörerna.

Omställningsfonden 
Bildades 2012
Område: Kommuner, landsting samt kommunalförbund och företag anslutna till Pacta.
omstallningsfonden.se

Trygghetsfonden TSL
Bildades 2004
Område: Privatanställda arbetare
tsl.se

Trygghetsrådet TRS
Bildades 1972
Område: Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, såväl tjänstemän som kollektivanställda.
trs.se

Trygghetsstiftelsen TSN
Bildades 1990
Område: Statligt anställda
tns.se

KFS Trygghetsfond
Bildades 1993
Område: Anställda inom KFS-företagen (samhällsnyttiga företag)
kfs.net/Trygghetsfonden

Svenska kyrkans Trygghetsråd
Bildades 2006
Område: Anställda inom Svenska kyrkan och närstående organisationer.
svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

Trygghetsfonden BAO —Finansförbundet
Bildades 1983
Område: Bank & Finans.
trygghetsfonden-bao-finansforbundet.se

Trygghetsrådet Fastigo, TRF
Bildades 1973
Område Tjänstemän (TCO och Saco) i fastighetsbranschen.
fastigo.se/trygghetsradet

Trygghetsfonden Fastigo LO
Bildades 1983
Område: LO-grupperna inom fastighetsbranschen
fastigo.se/trygghetsfonden

Tre fonder till Handels medlemmar inom kooperationen, ABF och andra delar av arbetarrörelsen omfattas av tre trygghetsfonder, som förvaltas av Folksam.