TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Fler trygghetsorganisationer

Utöver TRR finns det fler trygghetsorganisationer för olika områden på den svenska arbetsmarknaden. Här listas de största aktörerna.

Omställningsfonden 
Bildades 2012
Område: Kommuner, regioner samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona.
omstallningsfonden.se

Trygghetsfonden TSL
Bildades 2004
Område: Privatanställda arbetare
tsl.se

Trygghetsrådet TRS
Bildades 1972
Område: Ideell- och idéburen sektor och kulturområdet, såväl tjänstemän som kollektivanställda.
trs.se

Trygghetsstiftelsen TSN
Bildades 1990
Område: Statligt anställda
tns.se

KFS-företagens Trygghetsfond
Bildades 1993
Område: Anställda inom KFS-företagen (samhällsnyttiga företag)
Trygghetsfonden.se

Kyrkans Trygghetsråd
Bildades 2006
Område: Anställda inom Svenska kyrkan och närstående organisationer.
svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

Trygghetsfonden BAO —Finansförbundet
Bildades 1983
Område: Bank & Finans.
trygghetsfonden-bao-finansforbundet.se

Trygghetsrådet Fastigo
Bildades 1973
Område: Tjänstemän på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.
www.trygghetsfonderna.se

Trygghetsfonden Fastigo-LO
Bildades 1983
Område: Arbetare på företag anslutna till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. 
www.trygghetsfonderna.se

Omställningsstiftelsen Ciko
Bildades 2018
Område: Omfattar arbetare och tjänstemän på företag och organisationer inom bl a civilsamhället, idéburna, värderingsstyrda och kooperativa verksamhetsområden.
ciko.se