Vi tar hjälp av cookies för att TRR.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår

Behandling av personuppgifter

Följande principer gäller för TRR Trygghetsrådets behandling av personuppgifter.

För att säkerställa en korrekt behandling av dig som uppsagd tjänsteman måste TRR Trygghetsrådet fortlöpande behandla personuppgifter som:

  • lämnas i ansökan till TRR
  • senare kompletterar ansökan
  • har betydelse för handläggningen av ett specifikt ärende samt TRRs beslut om stöd.

Dessa uppgifter behandlas av TRR i den omfattning det behövs för att TRR ska kunna fullfölja de åtaganden vi har. Vi använder endast uppgifterna i den mån det är nödvändigt för att bedöma ansökan och för att fullgöra stödåtgärder för den uppsagde tjänstemannen.

Kompletterande uppgifter

TRR kan behöva inhämta kompletteringar från andra aktörer - till exempel Alecta, Collectum, a-kassan, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. Dessa aktörer, liksom övriga personer eller organisationer, får endast ta del av personuppgifter om:

  • skyldighet föreligger enligt lag eller förordning
  • samarbete sker med annan aktör inom ramen för TRRs insatser.

I det senare fallet förbinder sig dessa att följa samma bestämmelse om behandling av personuppgifter som TRR.

Samarbete med annan aktör

TRR kan behöva lämna ut vissa uppgifter om samarbete sker med annan aktör, som till exempel dotterbolag eller underkonsult. Dessa har tystnadsplikt och får inte föra några uppgifter vidare.

Vissa uppgifter kan dessutom komma att användas för framställning av avidentifierad statistik för uppföljning.

Arbetslöshetskassorna

Personuppgifter och annan information som efter samtycke inhämtats från arbetslöshetskassorna behandlas, förutom enligt här beskriven behandling av personuppgifter, även i enlighet med arbetslöshetskassornas instruktioner till TRR.

Integritet

Personuppgifter som din arbetsgivare lämnar till TRR, exempelvis i ansökan, kan ses av arbetsgivaren, av dig och av medarbetare på TRR med behörighet. De senare har tystnadsplikt.

De uppgifter du lämnar kan dock endast ses av dig och medarbetare på TRR med behörighet.

Lagring av uppgifter

För att en person som beviljats stöd från TRR ska kunna nyttja TRRs efterskydd, behåller TRR personuppgifterna om en viss person i minst fem år efter att ärendet avslutats. Det innebär att du till exempel kan återanvända den information som du har lämnat i TRR Online i upp till fem år.

Har du fått ekonomisk ersättning från TRR kan nödvändiga uppgifter behållas längre om det fordras enligt lag eller förordning.

Rättning, radering och registerutdrag

En berörd person har rätt att skriva till TRR för att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas, raderas eller blockeras.

Du som har personuppgifter hos TRR har också rätt att en gång per år begära information om hur dessa uppgifter används.

Samtycke

Genom att skicka in en ansökan om stöd från TRR Trygghetsrådet samtycker berörda personer till ovan angiven behandling av personuppgifter.


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet