TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Finansiering och avgifter

TRR finansieras av 35 000 företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv. De betalar från och med 1 juli 2021 0,1 procent på företagets lönesumma för de medarbetare som omfattas av Omställningsavtalet.

Företag som inte ingår i arbetsgivarförbund i Svenskt Näringsliv kan teckna så kallat hängavtal med ett PTK-förbund och sedan söka säranslutning till TRR. Säranslutna företag betalar från och med juli 2021 en förhöjd avgift, 0,5 procent.

Alternativ till TRRs omställningsstöd

Företaget kan träffa en lokal överenskommelse om andra lösningar än TRRs omställningsstöd. Avgiften sänks då från 0,30 procent till 0,18 procent (för säranslutna från 0,70 procent till 0,58 procent). Ansökan om stöd för uppsagda ska ändå skickas in eftersom rätten till avgångsersättning (AGE) prövas som vanligt.