TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Finansiering och avgifter

TRR finansieras av 35 000 företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv. De betalar 0,3 procent på företagets lönesumma för de medarbetare som omfattas av Omställningsavtalet.

Företag som inte ingår i arbetsgivarförbund i Svenskt Näringsliv kan teckna så kallat hängavtal med ett PTK-förbund och sedan söka säranslutning till TRR. Säranslutna företag betalar en förhöjd avgift, 0,7 procent.

Alternativ till TRRs omställningsstöd

Om övertalighet skulle uppstå kan företaget träffa en lokal överenskommelse om andra lösningar än TRRs omställningsstöd. Företagets avgift sänks då från 0,30 procent till 0,18 procent (för säranslutna från 0,70 procent till 0,58 procent).

Nedsatt avgift för företag från 1 januari 2019

Avgiften för anslutna företag är nedsatta under en period med 0,3 procent av lönesumman.


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet