TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Tillbaka

Ljusning för uppsagda tjänstemän

Färre tjänstemän inom det privata näringslivet har blivit uppsagda under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal förra året. Under samma period har drygt 50 procent fler tjänstemän fått en positiv lösning med stöd av TRR och trenden att fler uppsagda väljer att studera fortsätter. Det visar årets första arbetsmarknadsstatistik från omställningsaktören TRR.

På grund av pandemin ökade antalet inskrivna tjänstemän hos TRR markant under 2020. Under årets första kvartal har drygt 5 300 tjänstemän kommit ut i ny positiv lösning. Det innebär att man fått ett nytt arbete, påbörjat studier eller startat företag. Jämfört med motsvarande period 2020 rör det sig om drygt 1 800 fler tjänstemän (3 563 st). Trots det ökade inflödet till TRR under 2020 har andelen procentuellt som gått vidare till en positiv lösning ökat jämfört med tidigare år.

– Det är mycket positiva siffror och ett kvitto på att vi som organisation gjort rätt prioriteringar, såväl innan som under pandemin. Vi har visat att vi har kapaciteten att hantera ett större inflöde av uppsagda tjänstemän, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Lägre inflöde av uppsagda tjänstemän

Under årets första kvartal har inflödet av uppsagda till TRR minskat något jämfört med motsvarande period 2020. Mellan 1 januari och sista mars har TRR tagit emot 4 188 uppsagda tjänstemän, vilket är 3 procent färre jämfört med samma period 2020 (4 304 st). Sett till branscher så har industrin haft en bra återgång under hösten vilket resulterar i ett lägre inflöde av uppsagda tjänstemän medan branscher såsom hotell & restaurang, och resebranschen inklusive flyg och rederiverksamhet har ett fortsatt utmanande läge. 

Vår tolkning av siffrorna är att många företag gjorde de neddragningar som krävdes redan i höstas och därmed kan behålla den personal man har kvar just nu. En bild som givetvis kan förändras beroende på vaccinationstakten och pandemins utveckling, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Vad gäller långtidsarbetslöshet inom den privata tjänstesektorn så visar TRRs siffror inte att långtidsarbetslösheten för uppsagda tjänstemän ökat.

Allt fler väljer studier
Trenden att fler uppsagda tjänstemän väljer studier håller i sig. Hela 8,8 procent av de tjänstemän som hittat en ny lösning påbörjade studier under första kvartalet 2021 jämfört med 5,5 procent under samma period 2020. Bland utbildningar ligger hälso- och sjukvård i topp följt av företagsekonomi och lärarutbildning.

2019 införde TRR en studieersättning för uppsagda tjänstemän över 40 år i syfte att bidra till kompetensutveckling och kompetensväxling på tjänstemarknaden. Tillsammans med studiestöd från CSN ska ersättningen ge ekonomisk utfyllnad till de tjänstemän som är inskrivna hos TRR.

– Ökad rörlighet är viktigt för en sund arbetsmarknad, det vinner både företag och individer på. För att bidra till det arbetar vi som organisation för att fler individer ska ha rätt kompetens och förmåga att möta behoven på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Rätt utbildning inom efterfrågade områden kommer alltid öka anställningsbarheten och stärka självförtroendet samtidigt som det bidrar till företagens konkurrenskraft, avslutar Lennart Hedström.


Arbetsmarknadsstatistik från TRR, sammanfattning för perioden januari-mars 2021

4 188 tjänstemän har sökt stöd hos TRR, mot 4 304 stycken samma period 2020.
Under kvartalet gick
totalt 5 387 tjänstemän vidare till ny anställning, påbörjade studier eller startade eget företag med stöd från TRR.

95 procent av de aktivt arbetssökande som avslutat sin omställning hos TRR fick en positiv lösning under kvartalet. Av dem som fått en positiv lösning:

fick ~84 procent ett nytt arbete
startade ~7 procent ett företag
valde ~9 procent att studera


De branscher som rekryterat flest tjänstemän:

1. Handel & Försäljning
2. Offentlig sektor
3. IT
4. Bygg/Anläggning/Fastighet
5. Verkstad & Metall

 

Vanligaste befattningarna bland dem som fick nytt arbete:
1. Projektledare
2. Säljare
3. Konsult
4. Administratör
5. Ekonomiassistent

 

Vanligaste utbildningarna bland dem som valt att studera:
1. Hälso- och sjukvård
2. Företagsekonomi, handel och administration
3. Pedagogik och lärarutbildning

4. Teknik och teknisk industri
5. Informations- och kommunikationsteknik (IKT)För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, pressansvarig TRR
Tfn: 072-205 93 85, e-post: 
markus.trautmann@trr.se


TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se 

Publicerad: 2021-04-07

Tillbaka