TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Tillbaka

Rekordmånga skolar om sig

Coronapandemin fortsätter att påverka svensk arbetsmarknad. Under årets tredje kvartal ökade antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd hos TRR med 89 procent jämfört med samma period förra året. En tydlig trend är att fler väljer att skola om sig.

– Det finns stora möjligheter för den som väljer att byta karriär mitt i livet. Att skola om sig mitt i karriären ger människor en utmärkt möjlighet till en ny och spännande utveckling. Det är positivt för såväl individen som för svenskt näringsliv och bidrar samtidigt till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Pandemin har påskyndat den digitala transformationen inom de flesta branscherna. TRR ser att behovet av specifika kompetenser ökar i en mycket snabbare takt idag än tidigare. Andelen uppsagda tjänstemän som väljer att studera har ökat kraftigt under årets tredje kvartal. Statistiken visar att 19 procent studerar att jämföra med motsvarande period 2019 då enbart 13 procent valde att studera. Att fler väljer studier är naturligt med anledning av den ökande arbetslösheten som uppstått till följd av pandemin.

En tydlig trend de senast åren är att allt fler uppsagda tjänstemän väljer att omskola sig. 71 procent av dem som valt att studera, väljer att skola om sig till ett annat yrke. 

Flera olika studier* pekar på att fler än varannan svensk arbetstagare vill eller funderar på att byta jobb. Den siffran indikerar att det finns många personer som kan tänka sig att, eller till och med vill, byta jobb men kanske inte vågar. Den främsta anledningen är just rädslan att inte hitta ett nytt arbete.

– 
För oss på TRR är det ett hedersuppdrag att, genom professionell coachning, få bidra till att fler privatanställda tjänstemän ges möjlighet till flera olika karriärer under sitt arbetsliv. Dessutom har vi förmånen att få vara med och underlätta kompetensförsörjningen inom näringslivet och rusta Sverige för framtiden, säger Lennart Hedström.

Den ålderskategori där flest uppsagda tjänstemän valt studier är 40-49 år. Majoriteten av dem som studerar är kvinnor, totalt 68 procent.

TRRs statistik för tredje kvartalet fortsätter att visa stigande siffror för antalet uppsagda tjänstemän. 5 244 personer sökte stöd jämfört med 2 775 samma period förra året, vilket är en ökning med 89 procent. De personer som nått en positiv lösning har gjort det snabbare än tidigare. Under tredje kvartalet har det i genomsnitt tagit drygt 5,5 månader att nå en positiv lösning efter första kontakten med TRR. Jämfört med genomsnittstiden för år 2019 då det tog sju månader.


94 procent av de aktivt arbetssökande hos TRR fick en positiv lösning under kvartal tre. Av dem:

  • fick 70 procent ett nytt arbete
  • startade 5 procent ett företag
  • valde 19 procent att studera
     

TRRs statistik från tredje kvartalet 2020 baserat på tjänstemän som fått stöd av TRR och valt att studera:

De som valt studier kommer från följande branscher
1. Kultur och design

2. Transport och rederi
3. Service och tjänster
4. Hotell, restaurang och turism
5. Rekrytering och bemanning

Val av utbildningsnivå
1. Yrkeshögskola (46 %)
2. Högskola/universitet (38 %)
3. Gymnasienivå, yrkesinriktning (5 %)
4. Gymnasienivå, teoretisk inriktning (2 %)
5. Arbetsmarknadsutbildning (2 %)
6. Övrig utbildning (7 %)

Studieinriktning topp 10
1. Företagsekonomi, handel och administration

2. Hälso- och sjukvård
3. Pedagogik- och lärarutbildning

4. Informations- och kommunikationsteknik
5. Teknik och teknisk industri
6. Samhälls- och beteendevetenskap
7. Samhällsbyggnad och byggnadsteknik
8. Konst och media
9. Socialt arbete och omsorg
10. Logistik och transport

De som omskolar sig vid yrkeshögskola
1. Företagsekonomi, handel och administration
2. Hälso- och sjukvård
3. Teknik och teknisk industri


De som väljer påbyggnadsutbildning vid yrkeshögskola
1. Företagsekonomi, handel och administration

2. Informations- och kommunikationsteknik
3. Konst och media

Utbildningstid för dem som valt studier
12 procent studerar en termin
69 procent studerar mellan 2-4 terminer
18 procent studerar mellan 5-8 terminer
1 procent studerar längre än 8 terminer

Av dem som väljer studier är
15 procent 29 år eller yngre
26 procent mellan 30-39 år
35 procent mellan 40-49 år
23 procent mellan 50-59 år
1 procent 60 år eller äldre


TRR Studieersättning
Sedan januari 2019 kan TRR ge ekonomiska möjligheter, så kallad studieersättning, i samband med studier. Insatsen vänder sig till uppsagda tjänstemän inom privats sektor som är uppsagda på grund av arbetsbrist och inskrivna hos TRR. Syftet med ersättningen är att öka människors långsiktiga anställningsbarhet och förbättra näringslivets kompetensförsörjning. Läs mer om TRRs studieersättning

*Manpower Work Lifes arbetslivspanel


Kontakt:
Eventuella frågor, besvaras av Markus Trautmann, ansvarig externkommunikation TRR, telefon 010-470 93 85, e-post:
markus.trautmann@trr.se

 

Om TRR
TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer om TRR på TRR.se

Publicerad: 2020-10-06

Tillbaka