TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Välja annan leverantör än TRR

Om du eller din arbetsgivare inte vill använda TRRs tjänster kan ni välja en annan leverantör.

Möjligheten att välja en annan leverantör än TRR regleras i Omställningsavtalet. Oavsett om det är du eller din arbetsgivare som tar initiativet, hanteras det på följande sätt.

Arbetsgivare och fack kommer överens

Din arbetsgivare kommer överens med facket på din arbetsplats om att en annan omställningsleverantör än TRR ska anlitas.

Överenskommelsen ska vara undertecknad av arbetsgivaren och fackligt förtroendevald. Möjligheten för företag att välja leverantör regleras i Omställningsavtalets §13.

Om parterna inte kommer överens

I de fall parterna, det vill säga arbetsgivaren och facket, inte kommer överens har du som blivit uppsagd möjlighet att själv välja en annan leverantör enligt §14 i Omställningsavtalet. TRR behöver i det fallet ett intyg från din arbetsgivare som visar att parterna har försökt komma överens, men att någon av dem avvisat ditt önskemål.

Bakgrunden till att ärendet hanteras i den här ordningen är att alla parter (arbetsgivaren, facket och den uppsagda) ska vara införstådda med vad ett val av en annan leverantör än TRR innebär.

  • Du går miste om TRRs rådgivning och efterskydd för rådgivning.
  • TRR har inget kvalitets- eller granskningsansvar för den andra aktörens leverans av omställningsstöd.
  • Ansvaret för val av annan leverantör övergår helt på den anställda om företag och fack inte har lyckats träffa en överenskommelse.

Ersättning och utbetalning

Om arbetsgivaren och facket har kommit överens om val av annan leverantör, kompenseras arbetsgivaren med ett engångsbelopp som fastställs av TRRs styrelse från år till år. Datum för lokal överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket, avgör vilket belopp som gäller.

Ersättningen, som enbart kan användas till kostnader som rör insatser i samband med omställning, betalas ut till arbetsgivaren när din anställning har upphört.

För närvarande är engångsbeloppet 33 600 för en heltidsanställd. För deltidsanställda anpassas beloppet.

Om parterna inte är överens

I de fall parterna inte kommer överens, och du själv väljer en annan leverantör än TRR enligt § 14, kompenseras vald omställningsleverantör med motsvarande belopp exklusive moms.

Omställningsleverantören fakturerar TRR när din anställning har upphört. Ersättningen som betalas ut går i det här fallet direkt till leverantören av omställningsstöd och ska användas till kostnader som rör insatser i samband med omställning.

Så här gör du

  1. Meddela din arbetsgivare att du vill välja en annan leverantör än TRR.
  2. Din arbetsgivare skickar in ett underlag till TRR för att vi ska kunna bevilja omställningsstöd via annan leverantör i enlighet med §13 eller §14 i Omställningsavtalet. Underlaget skickas via e-post till kontakt@trr.se
  3. Du skapar ett konto via TRR.se för att göra en vanlig ansökan. Det är TRR som prövar rätten till omställningsstöd och AGE även om omställningsstödet sedan utförs av annan aktör.
  4. Din arbetsgivare gör en vanlig ansökan via TRR.se.
  5. Vi meddelar dig beslut via e-post. Har du rätt till avgångsersättning (AGE) kommer du att få information om hur du ska gå till väga för att aktivera din ersättning.

Din arbetsgivare ska också göra en ansökan som ska vara TRR tillhanda inom två år från din sista anställningsdag.

Kontakt

Har du frågor som rör val av annan omställningsleverantör än TRR, kontakta oss på telefonnummer 020-877 877 eller via kontakt@trr.se

Dokument

Omställningsavtalet


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet