TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Den som är arbetslös har möjlighet att få ekonomisk ersättning från flera olika håll. A-kassan, avgångsersättning från TRR och inkomstförsäkring är några exempel.

Ersättning från a-kassan

Om du är med i a-kassan har du rätt till ekonomisk ersättning. Du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön, eller av det inkomsttak som är satt av a-kassan. 

Vilken a-kassa du kan vara medlem i beror på vad du har för utbildning eller yrke. Läs mer om de olika a-kassorna på
Sveriges a-kassor.se

Avgångsersättning (AGE) från TRR

Avgångsersättning (AGE) från TRR är ett komplement till a-kassan för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl i samband med sjukdom, från ett företag som är anslutet till TRR.

Om din tidigare lön överstiger a-kassans inkomsttak, och du får ut mindre än 70 procent av din tidigare lön, täcker AGE resterande belopp upp till 70 procent. 

För att ha rätt till avgångsersättning (AGE) måste vissa grundkrav vara uppfyllda.

Läs mer om villkoren för AGE

Inkomstförsäkring

Flera fackförbund erbjuder inkomstförsäkring som ett komplement till a-kassan. Inkomstförsäkringen täcker upp till 80 procent av din inkomst. Om du har rätt till avgångsersättning (AGE) från TRR, har du möjlighet att tillsammans med din inkomstförsäkring få 80 procent i ersättning. Vill du veta mer om hur just din inkomstförsäkring är utformad, kontakta ditt fackförbund.