TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Vad tycker du om informationen om AGE? Besvara tre snabba frågor i vår enkät, dina synpunkter är värdefulla i vårt utvecklingsarbete.

Öppna enkäten Öppna enkäten

Vad tycker du om informationen om AGE? Besvara tre snabba frågor i vår enkät, dina synpunkter är värdefulla i vårt utvecklingsarbete.

Öppna enkäten Öppna enkäten Nej tack

Avgångsersättning (AGE)

Avgångsersättning (AGE) från TRR är ett komplement till a-kassan för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom från ett företag som är anslutet till TRR.

För att ha rätt till avgångsersättning (AGE) måste vissa grundkrav vara uppfyllda.

Du ska:

 • ha en månadslön på minst 27 100 kronor
 • vara minst 40 år sista dagen med lön
 • ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller valt att avsluta din anställning genom en frivillig överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare
 • blivit uppsagd på grund av personliga skäl i samband med sjukdom, du måste ha fått besked om detta efter den 1 januari 2019
 • ha arbetat minst fem år på TRR-anslutet företag. (Du kan sammanräkna anställningstid från föregående anställning om du där blev uppsagd på grund av arbetsbrist och företaget var TRR-anslutet.)
 • vara arbetssökande minst 20 procent och inskriven på Arbetsförmedlingen, alternativt i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Så fungerar AGE

AGE är ett komplement till a-kassan och fyller på din ersättning. Har du inkomstförsäkring kan du få ytterligare ersättning. Kontakta din inkomstförsäkring eller ditt fackförbund för att få veta hur mycket du kan få från dem.

 • Lön upp till 27 100 täcks av a-kassa

  Avgångsersättning (AGE) är en ekonomisk ersättning som komplement till a-kassan. Om din månadslön vid sista dagen med lön var lägre än 27 100 kronor, täcks minst 70 procent av den tidigare lönen av a-kassan. Då betalas ingen AGE ut.

 • AGE fyller på upp till 70 procent

  Om du hade en månadslön över 27 100 kronor, täcker a-kassan mindre än 70 procent av din tidigare lön. Då ersätter AGE återstående belopp upp till 70 procent.

 • AGE om du inte är med i a-kassan

  Om du är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen utan att vara medlem i en a-kassa, beräknas AGE-beloppet som om du ändå vore det. Den situationen kan även uppstå för företagare som inte får ersättning från a-kassan.

 • AGE och inkomstförsäkring

  Hos många fackförbund ingår inkomstförsäkring i avgiften. Den täcker ofta upp till 80 procent av tidigare lön. AGE ersätter upp till 70 procent och inkomstförsäkringen läggs ovanpå.

 • Ersättningstiden varierar

  Första 130 dagarna får alla från 40 års ålder en ersättning upp till 70 procent av bruttolönen. Personer mellan 45-59 år får AGE i ytterligare 130 dagar upp till 50 procent av tidigare lön. Personer mellan 60-65 år kan få ytterligare 130 dagar med en ersättning på upp till 50 procent.

Så mycket får du

Ersättningens storlek beror dels på din ålder sista dag med lön, dels på vilken månadsinkomst du hade vid uppsägningstillfället.

A-kassan täcker maximalt 80 procent av en månadsinkomst under 27 100 kronor. Därför betalas ingen AGE ut till den som tjänar under det beloppet.

Ersättningsnivåer

Välj alternativ nedan för att få fram hur många dagar du får ersättning och hur hög den blir utifrån din månadsinkomst.

Månadsinkomst vid uppsägningstillfället (brutto)
Ålder din sista dag med lön
Ersättningsdagar:
Ersättningsnivå:

Exempel

 • Är du 46 år och har en månadsinkomst på 30 000 kronor får du 130 ersättningsdagar från TRR.
 • Är du 46 år och har en månadsinkomst på 35 000 kronor får du 260 ersättningsdagar från TRR.

Beräkna din AGE

Rätten till AGE och beloppets storlek beror på flera faktorer. När du ansöker till TRR bedömer vi din möjlighet att få ersättning. Här kan du göra en preliminär beräkning av vad din ersättning kan bli.

AGE baseras på månadsinkomsten

AGE baseras på den månadsinkomst du hade när du blev uppsagd. Månadsinkomsten är det belopp som en arbetsgivare rapporterar in för tjänstepension (ITP2), exklusive semesterersättning.

I månadsinkomsten ingår:

 • fast månadslön
 • provision och tantiem
 • skift-, jour- och OB-ersättning
 • fri kost och bostad.

I månadsinkomsten ingår inte:

 • övertidsersättning
 • semesterersättning
 • bilförmån
 • subventionerad bostad.

Läs mer om ITP på Collectum.se

Om du får en löneökning under din uppsägningstid kan månadsinkomsten, som ligger till grund för beräkningen av din AGE, höjas (max fem procent per år).

Normalt dras 30 procent i skatt på ersättningen. AGE är inte pensionsgrundande, vilket betyder att ersättningen inte påverkar din framtida pension.

När får du AGE

Din första AGE-utbetalning görs tidigast dagen efter din uppsägningstid eller ditt avgångsvederlag är slut.

Utbetalning av AGE

Om din totala AGE för 130 dagar är lägre än 6 000 kronor, betalas ersättningen ut vid ett och samma tillfälle. Är din totala AGE för 130 dagar mer än 6 000 kronor, gäller följande:

 • Första AGE-utbetalningen täcker 30 ersättningsdagar från din sista dag med lön eller avgångsvederlag.
 • Resterande AGE-utbetalningar täcker alltid tio dagar framåt i tiden.

TRR betalar ut din AGE i förskott. Därför behöver du inför varje utbetalning intyga att du är arbetssökande. Det gör du via webbplatsen TRR Online, som du har tillgång till när du har blivit klient på TRR.

Godkänner du via TRR Online att vi får hämta dina uppgifter från a-kassan, behöver du bara en enda gång intyga till oss att du är arbetssökande. Därefter får du dina AGE-utbetalningar automatiskt.

Till skillnad mot a-kassan har inte TRR någon karenstid. Det innebär att du får AGE under a-kassans karenstid, i regel sex dagar.

Här följer några exempel på hur antal ersättningsdagar för nästa AGE-utbetalning beräknas.

Exempel 1

 • TRR har betalat ut AGE för 30 dagar.
 • Du intygar till TRR att du har fått 24 utbetalda a-kassedagar.

I nästa utbetalning får du AGE för 10 dagar.

Så räknar vi


-  30  dagar utbetald AGE
+   6  karensdagar
+ 24  a-kassedagar
+ 10  dagar AGE i förskott


= 10  dagar AGE i din nästa utbetalning

Exempel 2

 • TRR har betalat ut AGE för 30 dagar.
 • Du intygar till TRR att du har fått 30 utbetalda a-kassedagar.

I nästa utbetalning får du AGE för 16 dagar.

Så räknar vi


-  30  dagar utbetald AGE
+   6  karensdagar
+ 30  a-kassedagar
+ 10  dagar AGE i förskott


= 16  dagar AGE i din nästa utbetalning

Exempel 3

 • TRR har betalat ut AGE för 75 dagar.
 • Du intygar till TRR att du har fått 103 utbetalda a-kassedagar.

I nästa utbetalning får du AGE för 45 dagar.

Så räknar vi


-   75  dagar utbetald AGE
+    6  karensdagar
+104  a-kassedagar
+  10  dagar AGE i förskott


=  45  dagar AGE i din nästa utbetalning

Månaden innan du fyller 65 år upphör utbetalningen av AGE.

Kontakta Swedbank
Utbetalning av AGE hanteras av Swedbank. Om du får ersättning från TRR behöver du kontakta Swedbank för att pengarna ska kunna sättas in på ditt bankkonto.

Du kan göra på två sätt:

 • Kontakta något av Swedbanks kontor och anmäl utbetalning från TRR.
 • Har du e-legitimation kan anmälan om utbetalning från TRR göras på ett säkert sätt via Swedbanks kontoregister

Om Swedbank saknar kontouppgift skickas en utbetalningsavi till folkbokföringsadressen.

AGE på djupet

Din AGE-start, det vill säga dagen då din AGE börjar betalas ut, påbörjas när du inte längre får lön eller avgångsvederlag från din tidigare arbetsgivare. Om din tidigare arbetsgivare har gått i konkurs, betalas AGE ut först när din så kallade statliga lönegaranti har gått ut.

För att få avgångsersättning (AGE) ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Egenföretagare kan också ha rätt till ersättning.

Eget företag

Om du startar eller aktiverar ett företag under en pågående AGE-period, och
äger minst en tredjedel av bolaget, får du ersättning enligt följande:

Om du har blivit beviljad AGE i 130 dagar
Du får ersättning i totalt 130 dagar oavsett när under AGE-perioden du startar eller aktiverar ett vilande företag.

Exempel

 • Du har fått beslut om 130 ersättningsdagar och har varit arbetssökande i 72 dagar den dag du startar eller aktiverar ett företag:
  Du får AGE i 72 plus 58 dagar, det vill säga totalt 130 dagar.

Om du är beviljad AGE i 260 eller 390 dagar
En ny AGE-period om maximalt 130 dagar inleds dagen då du startar eller aktiverar ett vilande företag.

Exempel

 • Du har fått beslut om 260 eller 390 ersättningsdagar och har varit arbetssökande i 72 dagar den dag du startar eller aktiverar ett företag:
  Du får AGE i 72 plus 130 dagar, det vill säga totalt 202 dagar.
 • Du har fått beslut om 260 ersättningsdagar och har varit arbetssökande i 258 dagar den dag du startar eller aktiverar ett företag:
  Du får AGE i 258 plus 2 dagar, det vill säga totalt 260 dagar.

Pension

Vid förtidsuttag av pension har du möjlighet att få ut en viss del av avgångsersättningen om du är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Från och med den månad du fyller 65 år upphör utbetalningen av AGE.

Exempel

 • Om du fyller 65 år den 25 juni, betalas AGE ut till och med den 31 maj.

Sjukersättning och AGE

Har du nedsatt arbetsförmåga kan du få sjukersättning från Försäkringskassan. Har du sjukersättning på heltid har du inte rätt till AGE. Har du sjukersättning på deltid, och är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, har du möjlighet att få avgångsersättning (AGE).

Läs mer om sjukersättning på Försäkringskassan.se

Överhoppningsbar tid

Perioder med visstidsanställning, vikariat, projektanställning, studier, sjukdom, föräldraledighet eller semester, betraktas som överhoppningsbar tid. Under en sådan period betalas ingen AGE ut. Har du AGE tillgodo, fortsätter utbetalningarna av AGE när den överhoppningsbara tiden är slut.

I vissa fall krävs intyg
Om du kommer tillbaka till TRR efter en visstidsanställning, vikariat eller en projektanställning behöver vi ett arbetsgivarintyg som styrker din anställning. Har du exempelvis varit föräldraledig, studerat eller sjukskriven, kan även ett intyg som bekräftar detta bli aktuellt.

Har du frågor som rör överhoppningsbar tid, kontakta oss.

Uträkningsformel

TRR beräknar din AGE-dagpenning enligt en formel. Först multipliceras din månadsinkomst med 70 eller 50 procent. Det framräknade beloppet delas sedan med 21,67 dagar (genomsnittligt antal vardagar under en månad). Därefter görs ett avdrag för dagpenningen som du får från a-kassan.

För att underlätta beräkningen av AGE använder T