Vi tar hjälp av cookies för att TRR.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår
Tillbaka

Tillägg till Omställningsavtalet

Den 28 augusti 2014 fattade TRR Trygghetsrådets styrelse beslut om ett tillägg i Omställningsavtalet.

Tillägget innebär att en anställning som avslutas via en överenskommelse, utan att en uppsägning har ägt rum, kan ge rätt till Avgångsersättning (AGE).

En förutsättning för att få avgångsersättning (AGE) är att förbund och företag är överens om att det finns en övertalighet. Övertaligheten ska styrkas med skriftlig dokumentation.

Ska dokumenteras

Frågan om övertalighet dokumenteras enklast genom ett MBL-protokoll vid en facklig förhandling.

Ibland händer det att arbetsgivare skickar en förhandlingsframställan till en facklig part som inte har något att erinra och därför inte inleder en facklig förhandling. Övertaligheten kan därför även styrkas med ett mejl, brev eller en liknande handling.

Tillbaka

Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet