Vi tar hjälp av cookies för att TRR.se ska fungera så bra som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner du detta.

Jag förstår

Frågor och svar för uppsagda

Här finns frågor och svar om TRR och hur du ansöker till oss. Vi besvarar också frågor som rör omställningsstöd och avgångsersättning (AGE).

Välj ämne


TRR Online är en lösenordsskyddad webbplats för dig som är klient hos TRR. På webbplatsen finns verktyg och tips som underlättar på vägen mot ett nytt jobb eller start av företag. Här kan du också arbeta med övningar, få jobbtips, läsa aktuella nyheter om arbetsmarknaden och anmäla dig till olika seminarier och gruppaktiviteter.

På TRR Online kan du också administrera dina ekonomiska ersättningar från TRR.

Läs mer om TRR Online


TRR stöttar tjänstemän inom privat sektor som sagts upp från ett TRR-anslutet företag på grund av arbetsbrist . Vi stöttar även tjänstemän som gjort en överenskommelse med arbetsgivaren om att avsluta anställningen i samband med arbetsbrist eller personliga skäl i samband med sjukdom.

Är företaget anslutet till TRR så omfattas alla tjänstemän förutom VD. Du och din arbetsgivare ansöker var och en för sig till TRR via ett webbformulär


Ansökan måste ha kommit in till TRR inom två år från sista anställningsdatum, det vill säga sista dagen med lön.Vi rekommenderar det eftersom du då omfattas av vårt efterskydd. Det innebär att du har möjlighet att ta hjälp av oss om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist från ditt nya jobb.

Efterskyddet för omställningsstöd gäller i fem år och för AGE i två år från sista anställningsdatum.

Läs mer om TRRs efterskydd


Nej, endast uppsagda medarbetare som har en tillsvidareanställning vid uppsägningstillfället kan få stöd av TRR.


Nej, du måste ha varit anställd ett år eller längre. I en del fall kan arbetsgivaren köpa till vissa tjänster för medarbetare med en kortare anställningstid, men det beror på omständigheterna.


Ja, om du har varit fast anställd i minst ett år på företaget kan du få tillgång till en personlig rådgivare och TRRs omställningsstöd.

Däremot måste du ha fyllt 40 år och varit anställd i minst fem år för att få TRRs ekonomiska stöd, avgångsersättning (AGE). Vidare ska din månadslön vara minst 27 100 kronor.


Blir du uppsagd på deltid kan du få omställningsstöd på deltid. Du måste vara arbetslös minst 20 procent för att få omställningsstöd.


För att vi ska kunna stötta dig måste du:

  • blivit uppsagd på grund av arbetsbrist

eller...

  • kommit överens med arbetsgivaren om att avsluta din anställning för att lösa en arbetsbristsituation.
  • Från och med 1 januari 2019 så stöttar vi även tjänstemän som har blivit uppsagda på grund av personliga skäl i samband med sjukdom. 

Arbetsgivaren måste ha varit ansluten till TRR. Vidare måste din och arbetsgivarens ansökan till TRR skickas in till oss inom två år från sista anställningsdatum.


När vi har bedömt ansökan från dig och arbetsgivaren. Det kan ta upp till fem arbetsdagar för oss att handlägga ärendet, sedan hör vi av oss och du får chansen att boka in ett första möte med din rådgivare. 


Om företaget väljer att anlita en annan leverantör än TRR utgår ingen ytterligare ersättning i form av omställningsinsatser. Har man fått AGE beviljat så kan man fortfarande ta ut den vid val av en annan omställningsleverantör. 


Avgångsersättning (AGE) från TRR är ett komplement till a-kassan för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl i samband med sjukdom, från ett TRR-anslutet företag. För att ha rätt till AGE måste vissa grundkrav vara uppfyllda.

Läs mer om villkoren och se filmen om AGE


AGE baseras på den pensionsgrundande lönen. Förutom den fasta lönen räknas ersättningar som ingår i ITP2. Provision/tantiem, prestationsbonus, skift/jour/beredskap/OB samt fri kost/bostad är några exempel.

Läs mer och se filmen om AGE


Lägsta månadslön för att få AGE är 27 100 kronor. Den som har en lägre lön får mer än 70 procent av tidigare lön från a-kassan.

Läs mer och se filmen om AGE


Avgångsersättningen täcker månadsinkomster på upp till 1,4 inkomstbasbelopp. För 2019 så motsvarar det en månadslön på 90 160 kronor. Du kan se vad som gäller för just dig här.


Första AGE-utbetalningen sker tidigast dagen efter din uppsägningstid är avslutad eller sista dag med avgångsvederlag.

TRR betalar ut AGE i förskott. Därför behöver du inför varje AGE-utbetalning intyga att du är arbetssökande. Det gör du via webbplatsen TRR Online, som du har tillgång till när du har blivit klient på TRR.

Godkänner du via TRR Online att vi får hämta dina uppgifter från a-kassan, behöver du bara en enda gång intyga till oss att du är arbetssökande. Därefter får du dina AGE-utbetalningar automatiskt.

Se filmen om AGE

Logga in på TRR Online


Om du blir uppsagd på deltid kan du få avgångsersättning (AGE) på deltid, det vill säga för den del du får, eller skulle kunnat få, ersättning från a-kassan.

Observera att du måste vara arbetslös minst 20 procent för att få stöd.


Avgångsersättning (AGE) baseras på den faktiska månadslönen. Det innebär
i praktiken att vi aldrig ersätter Försäkringskassans del.


Anställningstiden på bemanningsföretaget och hos din nuvarande arbetsgivare, räknas samman när vi bedömer om du har rätt till stöd eller inte.


Har du en inkomstförsäkring kan du se den totala ekonomiska ersättningen i form av en tredelad pyramid. I botten finns a-kassan, i mitten finns AGE och i toppen inkomstförsäkringen.

AGE beräknas alltid som om du får ersättning från a-kassan. Har du ingen ersättning från a-kassan, försvinner alltså den nedersta delen av pyramiden.

AGE är 70 procent av tidigare lön minus ersättningen du skulle fått från a-kassan. Inkomstförsäkringen fyller sedan på från AGE upp till den nivå som du är försäkrad till, exempelvis 80 procent.


Nej. Inkomstförsäkring och AGE måste användas samtidigt.


Om du har rätt till avgångsersättning (AGE) får du ersättning i upp till 130 dagar. Det gäller oavsett om du startar ett företag eller aktiverar ett vilande.

Se filmen Starta företag


Nej, avgångsersättning (AGE) är inte pensionslönegrundande.


Hittar du inte din fråga i listan?
Här kan du ställa en ny!

Namn*
E-post*
Telefon
Beskriv din fråga*
 

Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet