TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Efterskydd

I TRR Trygghetsrådets stöd ingår ett så kallat efterskydd. Det innebär att du har möjlighet att komma tillbaka till TRR om du blir uppsagd från din nya anställning.

Efterskyddet består av tre delar:

  1. Provår
  2. Efterskydd för rådgivning
  3. Efterskydd för avgångsersättning (AGE)

Provår

Efterskyddets provår innebär att du kan säga upp dig på egen begäran och komma tillbaka till TRR och återuppta din rådgivning och AGE. Det förutsätter dock: 

  • att du har sagt upp dig
  • att din uppsägningstid är slut
  • att du är tillbaka på TRR inom tolv månader.

Företaget du lämnar behöver inte vara anslutet till TRR.

När du kommer tillbaka till TRR får du AGE-ersättning för de dagar du tidigare blivit beviljad, men inte fått utbetald.

Efterskydd för rådgivning

Efterskyddet för TRRs rådgivning gäller i fem år, från sista dagen med lön hos din tidigare arbetsgivare till och med uppsägningsdatum på din nya anställning.

Efterskyddet gäller bara om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Du kan inte använda efterskyddet för rådgivning om du säger upp dig och har varit anställd längre än tolv månader.

Du kan få rådgivning i sammanlagt två år under en femårsperiod.

Tänk på det här...

Notera att du inte ska använda ditt efterskydd om du har varit anställd på ett TRR-anslutet företag längre än tolv månader. Eftersom du i det fallet kan ha rätt till en ny rådgivningsperiod på två år ska du istället skicka in en ny ansökan till TRR.

Efterskydd för AGE

Efterskyddet för AGE gäller i två år från sista dag med lön på din tidigare anställning till och med uppsägningsdatumet på din nya anställning.

Efterskyddet gäller bara om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Du kan inte använda efterskyddet för AGE om du säger upp dig själv och har varit anställd längre än tolv månader.

Du får AGE-ersättning för de dagar du tidigare blivit beviljad, men inte har använt.

Särskilda villkor

Om du startar eller aktiverar ett vilande företag under uppsägningstiden:
Efterskyddet gäller i 18 månader från sista dag med lön på din tidigare anställning. För att kunna ta del av efterskyddet behöver du inom den tidsperioden avsluta ditt företag, alternativt lägga det vilande. Du ska också vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Om du startar ett företag efter uppsägningstidens slut:
Efterskyddet gäller i 18 månader från det datum företaget startades. För att kunna ta del av efterskyddet behöver du inom den tidsperioden avsluta ditt företag, alternativt lägga det vilande. Du ska också vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Om du aktiverar ett vilande bolag efter uppsägningstidens slut:
Efterskyddet gäller i 18 månader från det datum bolaget aktiverades. För att kunna ta del av efterskyddet behöver du inom den tidsperioden avsluta ditt företag, alternativt lägga det vilande. Du ska också vara inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.

Om du anställs som vd:
Efterskyddet gäller i tolv månader från anställningsdatum till och med uppsägningsdatum. Maximalt fem år för omställningsstöd och två år för AGE.

Om du eller din arbetsgivare valt en annan omställningsleverantör än TRR:
Efterskyddet omfattar enbart AGE. TRR har inget efterskydd för omställningsstöd från annan leverantör.

Om du tar anställning på ett företag som är knutet till ett annat trygghetsavtal än Omställningsavtalet:
I regel gäller inte TRRs efterskydd. Om din nya arbetsgivare är ansluten till TRS, alternativt Fastigos Trygghetsråd, finns ett samarbete med TRR. Kontakta oss så berättar vi vad det innebär i praktiken. 

Dokument

Efterskydd regleras i TRRs omställningsavtal.

Ladda ned Omställningsavtalet


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet